ކ. މާލެ
|
13 މާރޗް 2022 | އާދީއްތަ 14:34
ކިއެވްގައި ހުރި ޔޫކްރެއިންގެ އެއާރ ބޭސްއަކަށް ރަޝިއާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ވަނީ ފޮނުވާލާފައި.
ކިއެވްގައި ހުރި ޔޫކްރެއިންގެ އެއާރ ބޭސްއަކަށް ރަޝިއާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ވަނީ ފޮނުވާލާފައި.
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިއާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ކިއެވްގެ އެއާރ ބޭސް އަށް
މި ރޮކްޓް ހަމަލާގެ އަސަރު އެއަވަށުގައި ހުރި ބަޑިގުދަނަކަށްވެސް ކޮށްފައިވާކަމަށް މޭޔަރު ވިދާޅުވޭ

ކިއެވްގައި ހުރި ޔޫކްރެއިންގެ އެއާރބޭސް އަކަށް ރަޝިއާގެ ރޮކެޓް ހަމަލާއެއް ފޮނުވާލައިފިއެވެ.

ކިއެވްގެ ވަސިލްކިވް އަވަށުގައި ހުރި ޔޫކްރެއިންގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އެއާރބޭސް އަކަށް ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ރޮކެޓް ހަމަލާއެއްދީ ހަލާކުކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް އެވަށުގެ މޭޔަރާއި ހަވާލާދީ އިންޓަފެކްސް ޔޫކްރެއިން ނޫހުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

މި ރޮކްޓް ހަމަލާގެ އަސަރު އެއަވަށުގައި ހުރި ބަޑިގުދަނަކަށްވެސް ކޮށްފައިވާކަމަށް މޭޔަރު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކިއެވް ހިފުމަށް ރަޝިއާއިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ހޮނިހިރު ދުވަހު ކިއެވްގެ ހުޅަނގުއުތުރުގައި ހަމަލާ ބަދަލުކުރުންތައް ވަނީ ވަރުގަދަކުރަން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން ކިއެވް އާއި 16 މޭލު ބޭރުން ރަޝިއާގެ ފައުޖުތައް ފެންނަން ފަށާފައިވާއިރު ރަޝިއާ އަސްކަރިއްޔާއިން ކިއެވް މުޅިންހެން ވަށާލައި ހަމަލާތައް ދެމުންދާކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތިގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޔޫކްރެއިން ބޮޑުވަޒީރުގެ ނައިބު، ވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ކިއެވްގެ އާންމުންނަށް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ކޮރިޑޯތައް ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސިޓީ ތަކުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ސަލާމަތުގެ އައްސޭރިތަކަށް ދިއުމަށް އަންގާފައެވެ.

ރަޝިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ ރީގްރޫޕް ކުރަމުންދާ މަންޒަރު މިހާރު ފެންނަމުންދާ ކަމަށް ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓް ކުރެއެވެ. އަދި މިއީ އައު ސްޓްރެޓެޖީއަކާއެކު ކިއެވްއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ކުރާކަމެއް ކަމަށް މާހިރުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް