ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 20:31
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
ރާއްޖެއެމްވީ
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022
ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022: ގިނަ އެތުލީޓުންތަކެއްގެ އަގު ވަޒަންކުރެވޭނެ
 
ޖުމްލަ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެވޯޑު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ

ރާއްޖެއަށް މުޅިން އަލަށް ތައާރަފްކުރާ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 އަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރު ކުރާނެ ހަފްލާއެވެ. ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އެކިފަރާތްތައް އަގުވަންކުރުމަށް ބާއްވާ މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް 2022 އަކީ ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން ލިބޭފަދަ އިވެންޓަކަށް ހެއްދެވުމަށް ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޒީރު އަހްމަދު މަހްލޫފް އަންނަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވަމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ގާލާގައި ދުނިޔޭގެ އެހާރާއި މިހާރުގެ މަޝްހޫރު 15 ކުޅުންތެރިން ނޫނީ ކުޅިވަރުގެ ޝަހުސިއްޔަތުން ރާއްޖެ އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި ހަފްލާ ފެށެން ދެތިން ދުވަހަށްވެފައި ވާއިރު، ގިނަ ބަޔަކު އެންމެ ބޮޑަށް ކެތްމަދުވެފައިވަނީ މި ހަފްލާގައި ދެވޭނެ އެވޯޑުތަކަކީ ކޮބައިކަން ބަލާލުމަށެވެ.

ހަފްލާގައި ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެވޯޑުތައް

 • އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު އެތުލީޓް (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • ކޮންމެ ކުޅިވަރެއް ވަކިވަކިން އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • ސްޕެޝަލް އެބިލިޓީ އެތުލީޓް (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • އެންމެ މޮޅު ކޯޗު (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޓެކްނިކަލް އޮފިޝަލް (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • އެންމެ މޮޅު ސިއްހީ އެހީތެރިޔާ (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • އެންމެ އުންމީދީ އެތުލީޓް (އަންހެން/ފިރިހެން)
 • އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ނޫސްވެރިޔާ
 • އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ފޮޓޯ ޖާނަލިސްޓް
 • އަހަރުގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަން
 • އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްޕޯޓްސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ
 • އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ސްޕޯޓްސް އޮންލައިން މީޑިއާ
 • ލައިފް ޓައިމް އެޗީވްމަންޓް އެވޯޑް

މި ހަފްލާގައި ޖުމްލަ 100 އަށްވުރެ ގިނަ އެވޯޑު ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، މި އެވޯޑްތަކަށް ނަންތައް ނޮމިނޭޓްކުރާނީ ގައުމީ ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުންނެވެ. އަދި އެވޯޑް ލިބޭ ފަރާތެއް ހޮވާނީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖަޖުންގެ ޕެނަލަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް