ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 15:22
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ
ރޮއިޓާސް
ރަޝިޔާ - ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވަނީ ޔޫކްރެއިން މިވަގުތު ވަނީ ނަސްރުލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި ކަމަށް
 
ޔޫކްރެއިން މިނިވަންކުރަން ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހެއް ނެގިނަމަވެސް އެކަން ކުރައްވާނެކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ހަނގުރާމަ ނިމެން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެކަމެއް އަދި ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވި
 
ޔޫކްރެއިނުން ހަނގުރާމާގައި ސްޓްރެޓެޖިކް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންދާކަން ޒެލެންސްކީ ފާހަގަކުރައްވާ

ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިން މިވަގުތު ވަނީ ނަސްރުލިބުމުގެ މަގުމަތީގައިކަމަށް އެގައުމުގެ ރައީސް ވޮލޮޑިމިއަރ ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޒެލެންސްކީ ވަނީ, މި ހަނގުރާމާގައި ޔޫކްރެއިނުން ސްޓްރެޓެޖިކް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ރަޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ގައުމުތަކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް ގޮވާލައްވަމުން ރައީސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ, ހަގުރާމައިގައި ނަސްރުލިބުމުގެ މަގުމަތީ ޔޫކްރެއިން އޮތް ނަމަވެސް ހަނގުރާމަ ނިމެން ކިހާ ދުވަހެއް ނަގާނެކަން އަދި ބުނަން ނޭނގޭކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިން މިނިވަން ކުރަން ކިތަންމެ ގިނަ ދުވަހެއް ނެގި ނަމަވެސް އެކަން ކުރައްވާނެ ކަމަށް ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް މިއޮތް ބަހާރު މޫސުމުގައި ވީހާވެސް ގިނަ ދަނޑުގޮވާން ހެއްދޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޒެލެންސްކީ ވަނީ އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނަށް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި މިއީ ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި ގައުމުގެ މުސްތަގުބަލާ ގުޅިފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫކްރެއިނަކީ ދުނިޔޭގެ ބާޒާރަށް ތަރުކާރީއާއި ތެލާއި ތަފާތު ދަނޑުގޮވާމުގެ ބާވަތްތައް އެކްސްޕޯޓްކުރާ ގައުމެކެވެ. އަދި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ހަނގުރާމައާއެކު އެގައުމުގެ އުފެއްދުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށްދާނެ ކަމަށް ދަނޑުވެރިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ޒެލެންސްކީ މިމޭރުމުން ވާހަކަަދައްކަވާފައިވާއިރު، ޔޫކްރެއިން ދެ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ މީހުން މިހާރުވެސް ވަނީ ރެފިއުޖީންގެ ގޮތުގައި އެހެން ގައުމުތަކަށް ހިޖުރަކޮށްފައެވެ. އަދި އެގައުމުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ވަނީ ގައުމުގެ ފަސްގަނޑުގެ ދިފާއުގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
70%
0%
0%
30%
0%
0%
ކޮމެންޓް