ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2022 | ހުކުރު 13:49
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު
ރާއްޖެއެމްވީ
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އިހުތިޖާޖު ކުރުން
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުންގެ އިހުތިޖާޖު: އަމްރު ވިދާޅުވީ 2013 ގައި ތެލުގެ އަގު މިއަށްވުރެ ބޮޑުވި ކަމަށް
 
ބައެއް ޓެކްސީތަކުން ވަނީ ދަތުރުތައްވެސް ހުއްޓާލާފައި
 
2013 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް 10 ގައި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު ހުރީ 16 ރުފިޔާ 80 ލާރީގައި

ތެލުގެ އަގު ބޮޑުވުމުން ކަމަށް ބުނެ ޓެކްސީގެ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރުމަށް ގޮވާލައި ޑްރައިވަރުން ކުރަމުންދާ އިހުތިޖާޖަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ހުސެއިން އަމްރު ރައްދު ދެއްވައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ބޮޑުވުމާއެކު އެސްޓީއޯއިން ވިއްކާ ތެލުގެ އަގުވެސް ވަނީ ބޮޑުކޮށްފައެވެ. މިއާއެކު ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ވަނީ ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން މިކަމަށް އެދެވޭ ޖަވާބެއް ދީފައެއްް ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން ވަނީ އެމީހުން އަމިއްލައަށް ދަތުރުތައް ކުރާ އަގުތައް ބޮޑުކޮށް، ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ބައެއް ޓެކްސީތަކުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލާފައެވެ. އަދި މަގުތަކަށް ނިކުމެ މުޒާހަރާ ކުރަން ވަނީ ފަށާފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން އަމްރު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކަން ހުރި އަގާއި، އޭރު ރާއްޖޭގައި ތެޔޮ ލީޓަރެއް ވިއްކަމުން ދިޔަ އަގު ހާމަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މިއަދުގެ ހާލަތުވެސް ކިޔައިދެއްވާފައިވެއެވެ. އަމްރު ވިދާޅުވީ 10 މާޗް 2013 ގައި ޕެޓްރޯލް ލީޓަރެއްގެ އަގު ހުރީ 16 ރުފިޔާ 80 ލާރިއަށް ކަމަށެވެ. އޭރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެޔޮ ވިއްކި އަގު މިހާރު ވިއްކާ އަގަށްވުރެ ހެޔޮ ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި މިއަދު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އުފުލިފައި މިވަނީ މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އުފުލިފައިނުވާ މިންވަރަށް ކަމަށާއި، މިއަދު އެސްޓީއޯއިން ތެޔޮ ލީޓަރެއް ވިއްކަމުންދަނީ 14 ރުފިޔާ 60 ލާރިއަށް ކަމަށް އަމްރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއިން އެނގިގެންދަނީ މީގެ ކުރިން ތެލުގެ އަގު މިހާރަށްވުރެ މާ ބޮޑުވެފައިވާކަމެވެ. އެހެންނަމަވެސް އޭރުވެސް ޓެކްސީ ދަތުރުތައް ކުރަމުންދިޔަ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވާކަމެވެ.

Advertisement

ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގު ބޮޑުކުރަން ނިންމައި، ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުން އަމިއްލައަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ މާލޭ ސިޓީގެ އެތެރޭގެ ދަތުރަކަށް 30 ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކެއް އަދި ފޭސް ދޭއްގެ އެތެރޭ ދަތުރަކަށް 25 ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެ ފޭސް އެކަކުން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭކަށް 40 ރުފިޔާ ނެގުމަށެވެ. އަދި ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭކުން މާލެއަށް އަދި މާލެ އިން ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭކަށް 120 ރުފިޔާ، މާލެއިން ހުޅުމާލެއަށް އަދި ހުޅުމާލެއިން މާލެއަށް 100 ރުފިޔާ، އެއާޕޯޓުން މާލެއަށް އަދި މާލެއިން އެއާޕޯޓަށް 80 ރުފިޔާ، ހުޅުމާލެއިން އެއާޕޯޓްގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް 100 ރުފިޔާ، މާލެއިން ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓްގެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް 100 ރުފިޔާ އަދި، ހުޅުމާލެ ފޭސް ދޭކުން ހުޅުލެ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލަށް 120 ރުފިޔާއެވެ.

ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގުތަކެއް ޓެކްސީތަކުން ނަގާނަމަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ފުލުހުން ވަނީ ޓެކްސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ނެގޭ އަގުތައް ބަޔާންކޮށް، އެއަގުތަކުގެ އިތުރަށް ކަސްޓަމަރުންގެ އަތުންނާއި ޓެކްސީތަކަށް އަރުވާ ދާގީނާއަށް އަގު ނެގުން ފަދަ ކަންކަމަކީ މަނާ ކަމެއްކަމަށް ހަނދާންކޮށްދީފައެވެ. އަދި އިތުރަށް އަގު ނަގާނަމަ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެކަމުގެ އިންޒާރުވެސް ފުލުހުން ވަނީ ދީފައެވެ.

ޓްރާސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ވެސް ބުނެފައިވަނީ މިނިސްޓްރީން ފާސްކޮށް، އިއުލާންކޮށްފައިވާ އަގަށްވުރެ ބޮޑު އަގު ނަގާ ޓެކްސީތަކާއިމެދު ގާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
60%
0%
0%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް
12 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 03:11
އަންނައުނު
ލ.ގަމު ތުނޑީން ކައްދޫ އެއަރޕޯޓަށް -/250 އައް ދަތުރެއްކުރިން. 😁 އެދުވަހު އިހުސާސްވި ލ. އަތޮޅު ރައްޔިތުން މަހުޖަނުންނޭ.