ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 13:12
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެލްޗޭ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެލްޗޭ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބާސެލޯނާ
ސްޕެނިޝް ލީގު
ފަހަތުން އަރާ މޮޅުވެ، ބާސާ ތިންވަނައަށް
ބާސާ މޮޅުވީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 48 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އެލްޗޭ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ފަހަތުން އަރާ ބާސެލޯނާ މޮޅުވެއްޖެއެވެ.

އެލްޗޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީ އެޓީމުންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެނިކޮށް އެލްޗޭއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފިޑޭލް ޗާވޭސްއެވެ. ބާސެލޯނާގެ ޕެޑްރީ ގޮންޒާލޭޒް އަތުން ދޫވެގެން ފަހަތަށް ދިޔަ ބޯޅައެއްގެ ބޭނުން ހިފާ، ފިޑޭލް ފޮނުވާލި ބޯޅަ ވަނީ ގޯލުގެ ދުރު ކަނަށެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-0 އިން އެލްޗޭ ކުރީގައި އޮވެގެންނެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއަށް ގޯލު ޖެހުމަށް ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. އެގޮތުން އެޓީމުގެ ޒުވާން ފޯވާޑް އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެލްޗޭގެ ކީޕަރު ބޯމަތިން ގޯލަށް ފޮނުވާލަން މަސައްކަތްކުރި ބޯޅަ އެލްޗޭގެ ކީޕަރު އެޑްގާ ބަޑީއާ ވަނީ ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

ބާސެލޯނާއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ދެވަނަ ހާފު ފެށުނުއިރު ގަވީގެ ބަދަލުގައި ކުޅެން ނިކުން ފެރާން ޓޮރޭސްއެވެ. މަތިމަތިން އައި ހުރަހެއް ޖޯޑީ އަލްބާ ފައިގައި ޖެހިފައި އޭރިއާ ތެރެއިން ފެރާންއަށް ލިބުމުން އޭނާ ވަނީ ގޯލުގެ ތެރެއަށް ބޯޅަ ފޮނުވާލާފައެވެ. އޭގެ ފަހުން އަނެއްކާވެސް ލީޑު ނެގުމަށް އެލްޗޭއިން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އެޓީމުން އުފެއްދި ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ ބާސާގެ ކީޕަރު ޓާ ސްޓޭގަންއެވެ.

ބާސާގެ ދެވަނަ ލަނޑަކީ އެލްޗޭގެ އޭރިއާ ތެރެއިން ޑިފެންޑަރު އެންޓޯނިއޯ ބަރަގާންގެ އަތުގައި ބޯޅަ ޖެހުމުން ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. މެމްފިސް ޑިޕާއީ ފޮނުވާލި ބާރު ޕެނަލްޓީ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ މަތީ ކަނަށެވެ.

މި މޮޅާއެކު ބާސާއިން ވަނީ 26 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 48 ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ތިންވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި 63 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން އޮތީ ބާސާގެ ވާދަވެރި ރެއާލް މެޑްރިޑެވެ. ދެވަނައިގައި ސެވިޔާ އޮތީ 26 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 55 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ލަލީގާގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު އެހެން މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު، ރެއާލް ބެޓިސްގެ މައްޗަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުން ކުރި ހޯދީ 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ސެލްޓާ ވީގޯ އަތުން މަލޯކާ ބަލިވީ 4-3 އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 13 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް