ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2022 | ހޯމަ 12:00
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ސިޓީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ސިޓީ އާއި ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ދި އިންޑިޕެންޑެންޓް
ޕްރިމިއަރ ލީގު
ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް، އެއްވަނައިގައި ސިޓީ ހަމަޖެހިލައިފި
 
ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކު
 
ޔުނައިޓެޑްގެ މައްޗަށް ސިޓީ ކުރިހޯދީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑާއި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުން މޮޅުވެ، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

ސިޓީގެ ދަނޑުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ސިޓީ އޮތީ 28 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 69 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް 27 މެޗުން ލިބުނީ 63 ޕޮއިންޓެވެ. މި މެޗުން ބަލިވުމާއެކު ޔުނައިޓެޑް ތާވަލުގެ ފަސްވަނައިގައި އޮތީ 28 މެޗު ކުޅެގެން ލިބުނު 47 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނެގީވެސް ސިޓީންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ކޮޅުގައި ބެނާޑޯ ސިލްވާ ދިން ބޯޅައެއް ގޯލުގެ ތެރެއަށް ފޮނުވާލައިގެން ސިޓީއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އެޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކެވިން ޑި ބްރޭނާއެވެ. ސިޓީން ލީޑު ނެގުމާއެކު ގިނަ ކައުންޓަރ އެޓޭކުތަކެއް އުފައްދާ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. ޕައުލް ޕޮގްބާ ދިން ޕާހަކުން ޔުނައިޓެޑަށް މި ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ ކުރިން ސިޓީއަށް ކުޅުނު ޖޭޑަން ސަންޗޯއެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޑި ބްރޭނާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ އަނެއްކާވެސް ސިޓީއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ.

ސިޓީގެ އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ. އެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖަހާފައިވަނީ ރިޔާދް މަާރޭޒްއެވެ. އޭނާގެ ފުރަތަމަ ލަނޑަކީ ޑި ބްރޭނާ ދިން ބޯޅައަކުން ފޮނުވާލި ވޮލީ، ޔުނައިޓެޑްގެ ކެޕްޓަން މެގުއާގެ ފައިގައިޖެހި މިސްރާބު ބަދަލުވެގެން ގޮސް ވަން ލަޑެކެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި މާރޭޒް ޖެހި ގޯލު ފުރަތަމަ ނިންމީ އޮފްސައިޑު ގޯލަކަށެވެ. ނަމަވެސް ވީއޭއާރު ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ވަނީ އެއީ ލަނޑެއް ކަމަށް ނިންމާފައެވެ.

މި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވިއިރު، ޔުނައިޓެޑްގެ މުހިންމު ކުޅުންތެރިންތަކެއް މި މެޗުގައި ކުޅެފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުގެ ސަބަބުން ލޫކް ޝޯ އާއި ރަފައެލް ވަރާން މި މެޗުގައި ނުކުޅެއެވެ. އަދި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އެޓީމުގެ ތަރި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ އާއި އެޑިސަން ކަވާނީއަށްވެސް ވަނީ މި މެޗު ގެއްލިފައެވެ.

މިއީ ޔުނައިޓެޑްގެ ކޯޗުކަމާ ރަލްފް ރަންގްނިކް ހަވާލުވި ފަހުން އެ ޓީމު ކޮޅަށް އެންމެ ގިނަ ގޯލު ވަން މެޗެވެ.

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވަޓްފޯޑާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ދި އިންޑިޕެންޑެންޓް

ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އާސެނަލް އާއި ވަޓްފޯޑްވެސް ބައްދަލުކުރިއެވެ. މި މެޗުގައި ވަޓްފޯޑްގެ މައްޗަށް އާސެނަލްއިން ކުރިހޯދީ 3-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުންނެވެ. އާސެނަލްއަށް ލަނޑުތައް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މާޓިން އޮޑެގާޑް، ބުކާޔޯ ސަކާ އަދި ގަބްރިއެލް މާޓިނެލީއެވެ. ވަޓްފޯޑްގެ ލަނޑުތައް ޖަހާދީފައިވަނީ ކޫޗޯ ހެނާންޑޭޒް އަދި މިޑްފީލްޑަރު މޫސާ ސިސޯކޯއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް