ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2022 | ހޮނިހިރު 12:09
ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދިވެހިންތަކެއް
ބެލަރޫސްގައި ތިބި ދިވެހިންތަކެއް
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގައި ތިބި ދިވެހިން
ބެލަރޫސްގައި ތިބި 6 ދިވެހިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވޭ، މި ހަފުތާގައި އަންނާނެ: ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
 
ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭނެ

ބެލަރޫސްގައި ތިބި 6 ކިޔަވާ ކުދިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑިރެކްޓަރު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ, ބެލަރޫސްގައި ތިބި 6 ކިޔަވާ ކުދިން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވެގެން މިނިސްޓްރީގައި އެދިފައިވާއިރު އެ ކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެކުދިން ރާއްޖެ އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ ދިވެހިންނަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ތިން ސިޓީއެއްގައި ތައުލީމު ހާސިލް ކުރަމުންދާ ކުދިންގެ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ކިޔެވުން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ, ކްލާސްތައް މިހާރު ވެސް ކުރިއަށްދާ ގޮތަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހާޒިރުވެގެން ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށް އެ ތަންތަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައިގެ އަސަރު ކިޔެވުމަށް ނުވަތަ ކުދިންނަށް ކުރާނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭ ކަމަށްވެސް އެތަންތަނުން ބުނެފައިވާ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

ރަޝިޔާގައި ތިބި ދިވެހިންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ކުރައްވަމުން މިއުވާން ވިދާޅުވީ, ދިވެހި ކިޔަވާ ކުދިން އެންމެ ގިނަ އެއް ޔުނިވަރސިޓީ ކަމަށްވާ ކަރސްކްއާއެކު ވެސް, ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގެ މަޝްވަރާތައް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި, ކިޔެވުން އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ކަމުގެ ފެހި ސިގްނަލް އެމީހުން ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. ރަޝިޔާގައި ތިބި ކިޔަވާ ކުދިން ވެސް ރާއްޖެއަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި އެންމެ ފަހަށް ތިބި 9 ދިވެހިން ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޚާރްކީވްގައި ތިބި 5 ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި، އެސިޓީގައި ތިބި, 3 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދިވެހި އާއިލާގެ އިތުރުން, ނިޕްރޯގައި ހުރި ދަރިވަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް