ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2022 | ބުރާސްފަތި 07:05
ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރައްޔިތުން ދަނީ
ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ރައްޔިތުން ދަނީ
ރޮއިޓަރސް
އިރުމަތީ ޔޫރަޕްގައި ތިބި ދިވެހިން
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 9 ދިވެހިން ހުކުރު ދުވަހު މާލެ އައުމަށް ދަތުރު ފަށާނެ
 
އެ 9 ދިވެހިން ވަނީ ބުޑަޕެސްޓަށް އެތެރެވެފައި

ޔޫކްރެއިންގައި އެންމެ ފަހަށް ތިބި 9 ދިވެހިން، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވެއްޖެއެވެ.

ޚަރްކީވްގައި ތިބި 5 ދިވެހި ދަރިވަރުންނާއި، އެސިޓީގައި ތިބި 3 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ދިވެހި އާއިލާގެ އިތުރުން ނިޕްރޯ ގައި ހުރި ދަރިވަރު އިއްޔެ މެންދުރު ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ހުޅަނގުގައި އޮންނަ ލިވީވް އަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. އަދި ރޭގެ ދަންވަރުގެ ވަގުތެއްގައި ބޯޑަރު ހުރަސްކޮށް، ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވެފައިވާއިރު، ދަރިވަރުން ބޯޑަރު ހުރަސްކުރުމުގެ ކުރިން ވިސާއާއި އެހެނިހެން އިންތިޒާމް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެގޮތުން ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު ހަންގޭރީގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި ފޯނުން ގުޅުއްވައި، އަދި ނިއުޔޯކްގައި ބައްދަލުކުރައްވައި، ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމެއްގެ ދަށުން ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވެވޭނެ މަގު ވަނީ ފަހިކޮށްދެއްވާފައެވެ.

ހަންގޭރީއަށް އެތެރެވުމުން ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ޓީމްގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ދަރިވަރުން ވަނީ ހަންގޭރީގެ ވެރިރަށް ބުޑަޕެސްޓަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ދަރިވަރުން މާލެއަށް އައުމަށް ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އެވެ.

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދަރިވަރުން ދެއްކި ހިތްވަރަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ތައުރީފްކުރައްވާފައެވެ. އަދި ދަރިވަރުން ޔޫކްރެއިންގެ ޚަރްކީވްގައި ތިބި އިރުވެސް ދަރިވަރުންނަށް ފޯނުން ގުޅުއްވައި، ދަރިވަރުންގެ ޙާލު ބައްލަވައި، އެދަރިވަރުންނަށް މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ހިތްވަރު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް