ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2022 | އަންގާރަ 03:46
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު
ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު 23 ވަނަ ފަހަރަށް އިތުރުކޮށްފި
 
މި މުއްދަތު މަރޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަނީ އިތުރުކޮށްފައި
 
އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު

އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިތުރު އެއް މަސްދުވަހަށް ދިގުދަންމާލައިފިއެވެ.

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ސޮއިކުރައްވާ ނެރުއްވި ގަރާރުގައި ވަނީ، ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 އަދިވެސް އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އެބައޮތް ކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި އިއުލާނުކޮށްފައިވާ އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު، 28 ފެބްރުއަރީ 2022ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮވިޑް-19 އިތުރަށް ފެތުރުމުގެ ނުރައްކާ އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި، އާންމު ރައްޔިތުންގެ ސިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހޭކަމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތު ލަފާދެއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެންމެ ފަހުން އިއުލާނުކުރި އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު އެއް މަހަށް ދަމަހައްޓަން ނިންމެވީ ކަމަށް ގަރާރުގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން މި މުއްދަތު މަރޗް މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ވަނީ ދަންމާލާފައެވެ.

Advertisement

އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އެންމެ ފުރަތަމަ އިއުލާނުކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ހާލަތުގައި ބަލި ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ބާރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މިހާތަނަށް ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ޖުމްލަ ވަނީ 170،192 އަށް އަރާފައެވެ. އަދި 154،864 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވެއެވެ. އެކްޓިވް ކޭސްގެ ގޮތުގައި 15،018 ކޭސް ގުނަމުންދާކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މި ބަލީގައި މިހާތަނަށް 297 މީހުން ވަނީ ނިޔާވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް