ކ. މާލެ
|
28 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޯމަ 18:39
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިންގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދުން ކުރިއަށްގެންދާ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިންގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދުން ކުރިއަށްގެންދާ ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާރސް
ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަ
ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ފަށައިފި
 
މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބެލަރޫސްގައި
 
ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ބެލަރޫސްގެ ސަރުކާރުން ވަނީ ދީފައި
 
މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް، ރަޝިޔާއާއި ޔޫކްރެއިންގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދެއް ވަނީ ބެލަރޫސްއަށް ގޮސްފައި

ރަޝިޔާއާ ޔޫކްރެއިނާ ދެމެދު ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ.

ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ ބެލަރޫސްގައެވެ. މިމަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެގައުމުގެ މަންދޫބުންގެ ވަފުދެއް ވަނީ ބެލަރޫސްއަށް ގޮސްފައެވެ.

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުމަށް ޔޫކްރެއިނާއި ރަޝިޔާއިން އެއްބަސްވެފައި މިވަނީ, ޔޫކްރެއިނަށް އަމާޒުކޮށް ރަޝިޔާއިން ހަމަލާދެމުން ގެންދާތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ރަޝިޔާގެ މި އަމަލާއެކު ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކަކުން މިހާރު ވަނީ އެގައުމާ ދެކޮޅަށް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދެމުންދާތާ މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އެގައުމުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ދެކުނު އިރުމަތީ ދެ ސިޓީއެއް ހިފާފައެވެ.

މިދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި ސުލްހައިގެ ވާހަކަތައް ފަށާފައި މިވަނީ, ވަގުތުން ވަގުތަށް ހަމަލާބަދަލުކުރުން ހުއްޓާލައި ޔޫކްރެއިނުން ރަޝިޔާ ސިފައިން ފޭބުމުގެ މަގުސަދުގައި ކަމަށް ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް އޮފީހުން ބުނެއެވެ.

ސުލްހައިގެ މަޝްވަރާތައް ފެށުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން އަވަހަށް ދޫދީފާނެކަން ސީދާ ބުނަން އުނދަގޫކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓުތައް ދަނީ ބުނަމުންނެވެ. އޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަބަބަކީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ޔޫކްރެއިނަށް ހަމަލާދޭން ފަށައި, އާދިއްތަ ދުވަހު ރަޝިޔާގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރުތައް ހައި އެލަރޓަށް ގެނެސްފައިވާތީއެވެ.  

ބެލަރޫސްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާއިރު، އެގައުމުން ވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހު، އެގައުމުގެ "ނޮން-ނިއުކްލިއަރ ސްޓޭޓަސް" އުވާލާފައެވެ.

ބެލަރޫސްގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ލެޑްމިއަރ މަކެއީ ވަނީ އެގައުމުގައި ސުލްހަވެރިކަމާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެގައުމުގެ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ދެއްވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
50%
0%
7%
0%
29%
ކޮމެންޓް