ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 16:16
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑާއި، މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު
އެތުލެޓިކޯ އާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރު
 
ބެންފިކާ އާއި އަޔަކްސްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
އެތުލެޓިކޯ އާއި ޔުނައިޓެޑްގެ ކުރިމަތިލުން އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި އެތުލެޓިކޯ އާއި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި ޔުނައިޓެޑުން ކުޅުނު މި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު އެތުލެޓިކޯއިން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މެޗުގެ ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި މި ލަނޑު އެތުލެޓިކޯއަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޕޯޗުގަލްގެ ޒުވާން ތަރި ޔާއޯ ފީލިކްސްއެވެ. މިއީ އެތުލެޓިކޯގެ ޑިފެންޑަރު ރެނާން ލޯޑީ ނަގައިދިން ހުރަހަކުން ފީލިކްސް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

މި މެޗުގައި ޔުނައިޓެޑްގެ ފަރާތުން މާ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ފެނިފައިނުވާއިރު، އެ ޓީމަށް އެތުލެޓިކޯގެ ގޯލަށް މާ ނުރައްކާތެރި ހަމަލާއެއް އުފެއްދިފައެއްވެސް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން 10 މިނެޓަށް ވެފައިވަނިކޮށް އެތުލެޓިކޯގެ ޑިފެންޑަރުންނަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގާ ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންތަނީ އެލަންގާއެވެ. މިއީ މިޑްފިލްޑަރު ބްރޫނޯ ފެނާންޑޭޒްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެލަންގާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ.

އޭގެ ފަހުން އެތުލެޓިކޯއަށް ލަނޑު ޖަހަން ރަނުގެ ފުރުސަތެއްލިބި ވަނީ ބޭކާރުވެފައެވެ. އެގޮތުން ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ފޮނުވާލި ހަމަލާ އަމާޒުވީ ގޯލުގެ ހުރަސްދަނޑިއަށެވެ.

ބުަދަ ދުވަހުގެރޭ ބެންފިކާގެ ދަނޑުގައި އަޔަކްސް އާއި ދެކޮޅަށް އެޓީމުން ކުޅުނު މެޗު އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި އަޔަކްސްއަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑޫސާން ޓަޑިޗްއެވެ. އެކަމަކު އަޔަކްސްގެ ސަބެސްޓިއަން އަލެއާ އަތުން ބައިކޮޅަށް ވަން ލަނޑުން ބެންފިކާއިން އެއްވަރުކުރިއެވެ. އަޔަކްސްއަށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އަލެއާއެވެ. އެކަމަކު ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެންއެރި، ރޯމަން ޔަރެމްޗުކް ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފައެވެ.

މިއީ މިފަހަރުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަޔަކްސްއަށް މެޗަކުން މޮޅެއް ނުލިބި ނިންމާލަން ޖެހުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް