ކ. މާލެ
|
24 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 09:36
ރަޝިޔާ ސިފައިން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރަޝިޔާ ސިފައިން ބޯޑަރު ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ރޮއިޓަރސް
ރަޝިޔާ ޔޫކްރެއިން މަސްރަހު
ރަޝިޔާގެ ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގައި
 
ޔޫކްރޭންގައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައި
 
ރަޝިޔާގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނޯންނާނެ
 
ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގޮވުންތަކުގެ އަޑުތައް ދަނީ އިވެމުން

ރަޝިޔާގެ ޚާއްސަ މިލިޓަރީ އޮޕަރޭޝަނެއް ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ޑޮންބަސްގައި ފަށައިފިއެވެ.

ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން އޮޕަރޭޝަން ފެށުމަށް ސިފައިންނަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އެގޮތުން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި ހަތިޔާރު އެޅި ސިފައިން ޑޮންބަސް އަރާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ. މި އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭ ގޮތުން ޕުޓިން ވިދާޅުވީ ރަޝިޔާގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރުމެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓުތައް ބުނާ ގޮތުން ޔޫކްރެއިންގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ގޮވުންތަކުގެ އަޑުތައް ދަނީ އިވެމުންނެވެ.

މަސްރަހު ހޫނުވެ ޔޫކްރޭންގައި ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފައެވެ. ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގަނެފައިވާ ޑޮނެޓްސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއި ލުހަންސްކް ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކާއެކު ރަޝިޔާއިން ވަނީ އަންގާރަ ދުވަހު ސިޔާސީ ގުޅުން ގާއިމުކޮށްފައެވެ.

ރަޝިޔާއިން މި ގާއިމުކުރި ގުޅުމާއެކު, ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދު ބޯޑަރުގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ރަޝިޔާއަށް ބާރުފޯރުވޭނެއެވެ. އަދި ހަމަލާއެއްދޭ ހާލަތެއްގައި އެކަން ކުރުމަށްވެސް ރަޝިޔާއަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ސަރަހައްދަކީ ރަޝިޔާއިން 2014 ވަނަ އަހަރު ޔުކްރެއިންގެ ކްރައިމިއާ ހިފުމާއެކު ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައެކެވެ. ޑޮންބަސްގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ އެ ސަރަހައްދުގެ ހަމަނުޖެހުމުގައި މިހާތަނަށް 40,000 މީހުން މަރުވެފައި ވާއިރު ރަޝިޔާއިން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިނުން ވަކިވެގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
29%
14%
29%
14%
14%
0%
ކޮމެންޓް