ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 22:54
ކޮވިޑްގައި ނިޔާވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ
ކޮވިޑްގައި ނިޔާވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑް މަރު
ކޮވިޑް-19ގައި އިތުރު 2 މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
ފިރިހެން މީހާ ނިޔާވީ ގދ. ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް
 
އަންހެން މީހާ ނިޔާވީ އައްޑޫ ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް
 
ބުދަ ދުވަހު ނިޔާވީ 97 އަހަރުގެ އަންހެނަކާއި 81 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް

ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ދެ މީހަކު ބުދަ ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ 97 އަހަރުގެ އަންހެނެއް ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ އައްޑޫ ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ކަމަށެވެ. އެމީހާ ނިޔާވެފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 5:15ގައެވެ.

މިއީ މިބަލީގައި ނިޔާވި 293 ވަނަ މީހާއެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ގދ. ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ މީހަކު ވެސް ބުދަ ދުވަހު ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 81 އަހަރުގެ ފިރިހެނެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މިއީ މިބަލީގައި ރާއްޖެއިން ނިޔާވި 294 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ މެދުތެރެއިން ފެށިގެން ކޭސްތައް ރިޕޯޓު ކުރެވޭ މިންވަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ. އަދި މިހާރު މާލެ ސިޓީގެ ޕޮޒިޓިވްޓީ ރޭޓް ވެސް ހުރީ 5 އިންސައްތާގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް