ކ. މާލެ
|
23 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 13:54
ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްދާ ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް
ވެކްސިން ރައްކާކުރާނެ ސެންޓަރުތައް
ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ވެކްސިން ރައްކާކުރާނެ ސެންޓަރުތަކެއް ހަދަނީ
 
ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރިޔަށްދޭ
 
މިއީ ވޯރލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެއް
 
ވެކްސިން ސެންޓަރު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އުތުރުން ށ. ކޮމަންޑޫ، މެދު ރާއްޖެތެރޭ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލެ އަދި ދެކުނުން ގދ ގައްދޫގައި

ވެކްސިން ރައްކާކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއްގައި ވެކްސިން ސެންޓަރުތައް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުރިޔަށްދިޔަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ސެންޓަރު އެޅުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އުތުރުން ށ. ކޮމަންޑޫ، މެދުރާއްޖެތެރޭ ސަރަހައްދުން ހުޅުމާލެ އަދި ދެކުނުން ގދ ގައްދޫގައެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއީ ވޯރލްޑް ބޭންކުގެ ލޯނު އެހީގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢެއްކަމަށެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ވެކްސިން އަދި ސެންޓްރަލް ސްޓޯރޭޖް ސެންޓަރުތަކެއް ގާއިމުކުރާނެއެވެ.

Advertisement

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ވެކްސިން ރައްކާ ކުރަނީ މާލޭގައި ހުންނަ ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖްގައެވެ. ރަށްރަށަށް ފޮނުވާނަމަ އެ ރަށްރަށުގައި ވެކްސިން ބަހައްޓަނީ ފްރިޖްތަކުގައި ވަކި ފިނިހޫނު މިނެއްގައެވެ.

ކޮވިޑް ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ވެކްސިން ޖަހަމުންދާއިރު އެވެކްސިންތަކަކީވެސް ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ވެކްސިންތަކެކެވެ. މީގެއިތުރުން އާންމުކޮށް ޖަހަމުން އަންނަ ވެކްސިންތަކަކީވެސް ވަކި ފިނިހޫނުމިނެއްގައި ބަހައްޓަން ޖެހޭ ވެކްސިންތަކެކެވެ.

މީގެއިތުރުން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކުގެ އެހީގައި ނޭޝަނަލް ހެލްތު ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް