ކ. މާލެ
|
22 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 14:02
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް އަންނަނީ ކުރަމުން
ޓްރެވަލް ޑެއިލީ ނިއުސް
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން
ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ރައީސް އަންގަވައިފި
 
އެކުދިން ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ސަރުކާރުން ވެދޭނީ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން
 
ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 50ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށް
 
ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ރައީސް ވަނީ އަންގަވާފައި

މަސްރަހު ހޫނުވެ ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ޔޫކްރެއިންގައި ކިޔަވަމުންދާ ދިވެހި ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ޞާލިހު އަންގަވައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ އިރުމަތީ ދެ ސަރަހައްދެއް އެއީ ވަކި ދެ ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމަށް ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ނިންމަވާފައިވާއިރު މަސްރަހު ވަނީ ކުރިޔަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޫނުވެ ސުލްހައިގެ މަގު ވަރަށް ބޮޑަށް ބަންދުވާ ހިސާބުގައެވެ.

ރައީސްގެ މިނެންވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މުހައްމަދު މަބްރޫކް އަޒީޒު "ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ރައީސް އަންގަވާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންނުވާކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ. އެދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ސަރުކާރުން ވެދޭނީ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަންކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެކަމާއި ގުޅިގެން ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ހުރިހާ ދަރިވަރުން ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށެވެ. އަދި ރާއްޖެ އަންނަން ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޔޫކްރެއިން އަށް މިހާރުވެސް ފްލައިޓްތައް ދަތުރުކުރާކަމަށާއި ބޯޑަރުތައް އަދިވެސް ހުރީ ހުޅުވާފައިކަމުން ކޮމާޝަލް ފްލައިޓްގައި ދަތުރުކުރެވޭނެކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

"ރާއްޖެއެމްވީ" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ޔޫކްރެއިންގެ ޚާރްކީވްގައި ތިބި ބައެއް ދަރިވަރުން ބުދަ ދުވަހު ރާއްޖެ އަންނާނެއެވެ. އެސިޓީގައި ދިވެހި 34 ދަރިވަރުން ތިބިއިރު އެއީ ބޯޑަރު ސަރަަހައްދާއި އެންމެ ކައިރީގައި އޮންނަ ސިޓީވެސްމެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މީގެކުރިން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި 50ށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންގެ ހާލަތު ބަލަމުންދާކަމަށެވެ. ދިވެހިން ދިރިއުޅެނީ މައިގަނޑު ދެ ސަރަަހައްދެއްގައި ކަމަށްވެސް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގެ ބަދަލުވަމުން އަންނަ މަސްރަހު ގާތުން ބަލަމުންކަމަށްވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހު ގޯސްވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، ދިވެހި ރައްޔިތުން އެ ޤައުމަށް ދަތުރު ނުކުރުމަށް އިލްތިމާސް ކޮށްފައެވެ. 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް