ކ. މާލެ
|
17 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 20:31
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނިޔާވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ނިޔާވި މީހެއްގެ ޖަނާޒާގެ ކަންކަން ކުރިއަށްގެންދަނީ
ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް
ކޮވިޑްގައި މީހަކު ނިޔާވުން
ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 92 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެ
 
މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 290 ވަނަ މީހާ
 
އެމިހާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ގދ. ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައި
 
ނިޔާވީ 92 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް

ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ 92 އަހަރުގެ މީހަކު ނިޔާވެއްޖެއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނީ ކޮވިޑް-19ށް ފަރުވާ ހޯދަމުންދިޔަ އިތުރު މީހަކު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 3:27ގައި ނިޔާވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ 92 އަހަރުގެ ދިވެހި އަންހެނެއް ކަމަށް އެޗްޕީއޭއިން ބުނެއެވެ.

އެމީހާ ނިޔާވިއިރު ފަރުވާ ހޯދަމުން ގެންދިޔައީ ގދ. ކޮވިޑް މެނޭޖްމެންޓް ފެސިލިޓީގައެވެ.

މިއީ ރާއްޖެއިން މި ބަލީގައި ނިޔާވި 290 ވަނަ މީހާއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު، މިހާރު މާލެސިޓީގެ ޕޮޒިޓިވްޓީ ރޭޓް ހުރީ 10 އިންސައްތާގައެވެ. މިހާތަނަށް 162،169 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. އަދި 146،161 މީހުން ބަލިން ރަނގަޅުވެފަައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް