ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 23:04
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ
ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހައިދެނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިންގެ ތަފާސްހިސާބު
ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް 106،744 މީހުން ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހައިފި
 
މިހާރު އެޕޮއިންޓްމަންޓާ ނުލާ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދޭނެ
 
މިހާތަނަށް 370،449ށް މީހުން ވަނީ ދެޑޯޒު ފުރިހަމަ ކޮށްފައި
 
ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު 2610 މީހުން ޖަހާފައިވޭ

ކޮވިޑް-19ން ދިފާއުވުމަށް 106،744 މީހުން މިހާތަނަށް ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖަހާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު 2،610 މީހުން ޖަހާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 254 މީހުންނާއި އަތޮޅުތެރެއިން 2356 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ބޫސްޓަރ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 106،744 އަށް އަރާފައެވެ.

އެޗްޕީއޭއިން ބުނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެކްސިންގެ ދެޑޯޒު 24 މީހުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 11 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 13 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒު ޖެހި ޖުމްލަ ، 370449 އަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒު 17 މީހުން ޖަހާފައިވެއެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން 3 މީހުންނާއި، އަތޮޅުތެރެއިން 14 މީހުންނެވެ. އެއާއެކު ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒުޖެހި ޖުމްލަ އަދަދު ވަނީ 397937 އަށް އަރާފައެވެ.

ޖެނުއަރީ މަހުގެ 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންއާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހާދެމުންދާއިރު އެޗްޕީއޭއިން މިހާރު އެޕޮއިންޓްމަންޓާ ނުލާ ބޫސްޓަރ ޑޯޒް ޖަހައިދެއެވެ . އެގޮތުން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ހުރިހާ އެންމެން ވެސް ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް