ކ. މާލެ
|
13 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 05:49
އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް
އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް
ރޮއިޓަރސް
ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހު
ޔޫކްރެއިންގައި ހުރި އީޔޫގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ބަންދެއް ނުކުރާނެ: އީޔޫ
 
އެމެރިކާއިން ވަނީ ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާނެކަމަށް ބުނެފައި
 
އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދަޅުވީ އީޔޫ އާއި އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހު ކައިރިން ބަލަމުންކަމަށް

ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ)ގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ފަރާތްތައް އެގައުމުން ބޭލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅޭކަމަށް އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް ޖޯސެފް ބޮރެލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އީޔޫން މިކަން ހާމަކޮށްފައިމިވަނީ ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ކޮންމެފަދަ ދަނޑިވަޅެއްގައިވެސް ޔޫކްރެއިންއަށް އަރާފާނެކަަމަށް ބުނެ އެމެރިކާއިން އިންޒާރު ދީފައިވަނިކޮށެވެ.

އީޔޫގެ ފޮރިން ޕޮލިސީ ޗީފް ނެރުއްވި ބަޔާނެއްގައި ވިދަޅުވީ އީޔޫ އާއި އީޔޫގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހު ކައިރިން ބަލަމުންކަމަށެވެ. އަދި ޔޫކްރެއިންގައި ހުރި އީޔޫގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ބަންދުނުކުރާނެކަމަށާއި ޔޫކްރެއިންގެ އިދާރާތަކާއި އީޔޫގެ ރައްޔިތުންނަށް އެއްބާރުލުން ދެމުންދާނެކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ބޮރެލް އިތުރަށް ވިދާޅުވެފައިވަނީ ޔޫކްރެއިންއާ ދެކޮޅަށް ރަޝިޔާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެއްވެސް ކަމެއްކޮށްފިނަމަ އެކަމުގެ ނަތީޖާ ހިތިވާނެކަމަށެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ މަޝްރަހު އަނެއްކާވެސް ހޫނުވެފައިވާއިރު އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި އެހެން ގައުމުތަކުންވެސް ވަނީ ޔޫކްރެއިންގައި ތިބި އެގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ވީއެންމެ އަވަހަކަށް ޔޫކްރެއިން ދޫކޮށް ދިޔުމަށް އަންގާފައެވެ.

މަޝްރަހު ފިނިކުރެވޭތޯ ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުންނާއި އެމެރިކާއިން މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ ނަމަވެސް ރަޝިޔާއިން ބުނަމުން އަންނަނީ ޔޫކްރެއިން ދުވަހަކުވެސް ނޭޓޯގެ މެމްބަރަކަށް ނުވާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން އެގައުމަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ.

މިމައްސަލައިގައި މީގެކުރިން ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑްމިއަރ ޕުޓިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ހުޅަނގާއި އެމެރިކާއިން މިމައްސަލައިގައި ރަޝިޔާގެ ސަލާމަތީ ކަންކަމާ ދޭތެރޭ އެއްވެސް ވަަރަކަށް ނުވިސްނާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
50%
0%
0%
0%
50%
0%
ކޮމެންޓް