ކ. މާލެ
|
10 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:59
އިޓާލިއަން ކަޕްގައި އޭސީ މިލާން އާއި ލާޒިއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓާލިއަން ކަޕްގައި އޭސީ މިލާން އާއި ލާޒިއޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިޓާލިއަން ކަޕް
ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް މިލާން ސެމީއަށް
 
މި މެޗު މިލާނުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިޓާލިއަން ލީގުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ލާޒިއޯ ބަލިކޮށް އޭސީ މިލާނުން ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

މިލާންގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު އެޓީމުން ކާމިޔާބުކުރީ 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން މިލާނުން ލާޒިއޯގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިއިރު، މެޗުގެ 24 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާނުން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރަފެއެލް ލެއާއޯއެވެ. މި ލަނޑަށްފަހު ވެސް މިލާނުން ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ލާޒިއޯގެ ގޯލަށް ނުރައްކާކުރިއިރު، މެޗުގެ 41 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާނުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހާ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި އޮލިވިއޭ ޖިރޫޑްއެވެ. އަދި ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން ޖިރޫޑް ވަނީ މިލާންއަށް އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައިދީފައެވެ.

މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު ޖިރޫޑް އަށް ވަނީ މި ހާފުގައި ލަނޑު ޖަހަން އިތުރު ދެ ފުރުސަތު ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭނާ ފޮނުވާލި ހަމަލާތަކުގެ ހުރަހަކަށްވީ ލާޒިއޯގެ ކީޕަރު ޕެޕޭ ރައިނާއެވެ. އެކަމަކު މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި މިލާނުން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައިފައެވެ. މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މިޑްފިލްޑަރ ފްރޭންކް ކެސިއޭއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ސެމީ ފައިނަލުގައި މިލާނުން ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ ރޯމާ ބަލިކޮށް ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުކުރި އިންޓަ މިލާން އާއެވެ. މި ދެޓީމު އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު މެޗު ފަހަތުން އަރައި އޭސީ މިލާނުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް