ކ. މާލެ
|
8 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 18:45
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ
ޔުނައިޓެޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުން ކްލަބްތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން
ޓްރާންސްފާ ތަކުން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކްލަބަކަށް ޔުނައިޓެޑް
 
ސިޓީއަށް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ކުރި ހޭދައިގެ ނިސްބަތުން ވަނީ 984 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ގެއްލުމެއްވެފައި
 
ކުރި ޖުމްލަ ޚަރަދު 1.55 ބިލިއަން ޔޫރޯއަށް އަރާ

ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ލީގުތަކުގެ ކުލަބުތަކުން ކުޅުންތެރިން ގަނެ ވިއްކައިގެން މާލީ އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކުލަބަކަށް އިންގްލެންޑްގެ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ވެއްޖެއެވެ.

މަޝްހޫރު ސްވިޒަލެންޑް ފުޓްބޯލް އޮބްޒަވޭޓަރީން އާންމުކުރި ރިޕޯޓުގައިވާ ގޮތުން އިނގިރޭސި މަޝްހޫރު ކުލަބު ޔުނައިޓެޑުން ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި ކުރި ހޭދަތަކަށް ބަލާއިރު، މިދިޔަ 10 އަހަރުތެރޭ އެއް ބިލިއަން ޔޫރޯއަށްވުރެ ބޮޑު ގެއްލުމެއް އެ ކުލަބަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

މިދިޔަ 10 އަހަރަށް ބަލާއިރު، ޔުނައިޓެޑުން ކުރި ޖުމްލަ ޚަރަދު 1.55 ބިލިއަން ޔޫރޯއަށް އަރައެވެ. މި މުއްދަތުގައި ކުޅުންތެރިން ވިއްކައިގެން އެ ކުލަބަށް ލިބުނީ 470 މިލިއަން ޔޫރޯއެވެ.

މިދިޔަ 10 އަހަރު ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑުން ގަތް ކުޅުންތެރިންނަށް ބަލާއިރު، 2016 ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ ރެކޯޑް ފީއެއް ކަމަށްވާ 89.5 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ގަތް ފްރާންސްގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 2015 އަހަރު 36 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ގަތް އެންތަނީ މާޝިއަލް އާއި 2020 ވަނަ އަހަރު 40 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ގަތް ޑެނީ ވެން ޑަ ބީކްގެ އިތުރުން 75 މިލިއަން ޕައުންޑަށް ގަތް ރޮމޭލޫ ލުކާކޫގެ ވެސް އެކަށީގެންވާ ބޭނުން އެ ކުލަބަށް ހިފިފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރެއިން ޕޮގްބާއާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާއިރު، މާޝިއަލް އާއި ވެން ޑަ ބީކް މިހާރު ތިބީ ލޯނު އުސޫލުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައެވެ.

ކުޅުންތެރިން ވިއްކައިގެން ލިބުނު އާމްދަނީއާ ނުބައްދަލު ހޭދައެއް ކޮށްގެން އެންމެ ބޮޑު ގެއްލުންވި ލިސްޓުގެ ދެވަނައިގައި އޮތީ މެންޗެސްޓާ ސިޓީއެވެ. ސިޓީއަށް ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގައި ކުރި ހޭދައިގެ ނިސްބަތުން ވަނީ 984 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ގެއްލުމެއްވެފައެވެ.

މި ލިސްޓުގެ ތިންވަނައިގައި އޮތީ ފްރާންސްގެ ގަދަ ބާރު ޕީއެސްޖީއެވެ. އެ ކުލަބަށް 914 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ގެއްލުމެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
25%
25%
25%
25%
0%
0%
ކޮމެންޓް