ކ. މާލެ
|
6 ފެބްރުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 04:23
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މުޙައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިންގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މުޙައްމަދު ރާޝިދުގެ ކެމްޕެއިންގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ
އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން
ކާމިޔާބީއާއެކު ހަނދާނަން އަންނަނީ މަރުހޫމް ހުސެއިންއަށް އޮތް ލޯބި: ޝާހިދު
 
މިއީ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް
 
މި އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމުން ދޭހަވަނީ ރައީސް ޞާލިޙްގެ ޖަރީރާ ރާއްޖެ މެނިފެސްޓޯ ބަލައިގެންފައިވާ މިންވަރު

ށ. ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ބޮޑު ތަފާތަކުން ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ)ގެ ކެނޑިޑޭޓު މުޙައްމަދު ރާޝިދު (ރާޑޯ) ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމާއެކު ހަނދާނަށް އަންނަނީ އެދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލްމަރުހޫމް ހުސެއިން ވަހީދަށް އޮތް ލޯބި ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާޝިދަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވެ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހިދު ވިދާޅުވީ، މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ "ޖަޒީރާ ރާއްޖެ" މެނިފެސްޓޯ ރައްޔިތުން ބަލައިގެންފައިވާކަން ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ ސަރުކާރަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މި ކާމިޔާބީއާއެކު ހަނދާނަށް އަންނަނީ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ވަހީދަށް އެ ދާއިރާ ރައްޔިތުންގެ އޮތް ލޯބިކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ގޮނޑި އެމްޑީޕީން ކާމިޔާބުކޮށްފައިވާއިރު، އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރާޝިދަށް ވަނީ 1398 ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ. ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީއަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 1160 ވޯޓެވެ. އެމްއެންޕީ ކެންޑިޑޭޓް އަބްދުލްހަންނާން އިދުރީސަށް ލިބިވަޑައިގަތީ 324 ވޯޓެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައިއިލެކްޝަން ބާއްވާފައިމިވަނީ އެދާއިރާގެ މެމްބަަރަކަށް ހުންނެވި ހުސައިން ވަހީދު އަވަހާރަވުމުންނެވެ. މީގެ ކުރީގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ފުރުއްވާފައިވަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. ހުސައިން ވަހީދުގެ ކުރިން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރަކަށް ހުންނެވީ އަހުމަދު ނާޝިދު (އޭޑީކޭ ނާޝިދު)އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް