ކ. މާލެ
|
5 ފެބްރުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 18:48
ރާއްޖެ އައި ބްރެޒިލް ބައެއްގެ އަތުން 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން ވަނީ އަތުލައިގެންފައި
ރާއްޖެ އައި ބްރެޒިލް ބައެއްގެ އަތުން 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން ވަނީ އަތުލައިގެންފައި
ކަސްޓަމްސް
ޑްރަގް ޓްރެފިކިންގ
ރާއްޖެ އައި ބްރެޒިލް ބައެއްގެ އަތުން 21 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ކޮކެއިން
 
21 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 1.760 ކިލޯގުރާމް ހުރި
 
މި ދެ ފަސިންޖަރުންގެ ލަގެޖް، ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ އިތުރަށް ބަލައި ފާސްކޮށްފައި
 
އެތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ވައިގެ މަގުން، ބްރެޒިލްއިން ރާއްޖެއައި އެ ގައުމުގެ ދެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން

ރާއްޖެ އައި ބްރެޒިލް ބައެއްގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮކެއިން އަތުލައިގެންފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ، އެތަކެތި ފެނިފައިވަނީ ވައިގެ މަގުން ބްރެޒިލް އިން ރާއްޖެއައި އެ ގައުމުގެ ދެ ރައްޔިތުންގެ އަތުން ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ފެބްރުވަރީ 4 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެ އައި އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ބްރެޒިލް ފިރިހެނަކާއި އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ބްރެޒިލް އަންހެނަކާމެދު ޝައްކުކުރެވިގެން މި ދެ ފަސިންޖަރުންގެ ލަގެޖް ކަސްޓަމްސްއިން ވަނީ އިތުރަށް ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މި ދެ ފަސިންޖަރުންގެ ލަގެޖުގެ ތެރެއިން މަސްތުވާތަކެތި ކަމަށް ޝައްކުކުރެވޭ ތަކެތި ވަނީ ފެނިފައެވެ. އަދި ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި މިތަކެތި ކަސްޓަމްސްއިން ޓެސްޓްކުރި އިރު މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތެއް ކަމުގައިވާ ކޮކެއިންއަށް ވަނީ ޕޮޒިޓިވް ވެފައެވެ.

Advertisement

އޭގެ އިތުރުން، 21 އަހަރުގެ ފިރިހެން މީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 1.760 ކިލޯގުރާމް ހުރި އިރު، 23 އަހަރުގެ އަންހެންމީހާގެ އަތުން އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 2.503 ކިލޯގްރާމް ހުއްޓެވެ. އަދި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ ޖުމްލަ ބަރުދަނުގައި 4.263 ކިލޯގުރާމް ހުރިކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން ބުނެއެވެ.

އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތީގެ މަގުމަތީ އަގު 21،315،000.00 (އެކާވީސް މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ފަނަރަ ހާސް) ރުފިޔާއަށް އަރާކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ. އަދި މިމައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލްވާ ދެމީހުންނާއި އަތުލައިގަނެވުނު މަސްތުވާތަކެތި މިހާރު ވަނީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާ ޙަވާލުކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
0%
0%
50%
0%
25%
ކޮމެންޓް