ކ. މާލެ
|
3 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުރާސްފަތި 00:21
ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު
ރައީސް ސޯލިހާއި ރައީސް ނަޝީދު
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކެމްޕެއިން
ދެ ރައީސުން، ކެމްޕެއިނަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
ދެ ރައީސުން ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ، ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވާ ޖަލްސާގައި ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށްފަހު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދަށް ތާއީދު ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ދެ ރައީސުން ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަންނަވާނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް މިއަހަރަށް ހުޅުވާ ޖަލްސާގައި ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވެވުމަށްފަހުއެވެ.

ކެމްޕެއިނަށް ކޮމަންޑޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށްފަހު އެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ މަރޮއްޓާއި ފޯކައިދޫއަށް ވެސް ދެ ބޭފުޅުން އެކުގައި ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެކުރިން ފޯކައިދޫގައި ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް ދެ ރައީސުން ފޯކައިދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ފުރުމުގެ ކުރިން ހެއްދެވި ޕީސީއާރު ޓެސްޓުން ރައީސް ސޯލިހު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެވަޑައިގަތުމުން އެދަތުރުފުޅުގައި ރައީސް ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންފައެއްނުވެއެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނީ ފެބްރުއަރީ 5ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އެމްޑީޕީގެ ލީޑަރޝިޕްގެ ބޭފުޅުން މިހާރު ވެސް ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ތިއްބެވިއިރު ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާއި އަދާލަތު ޕާޓީން ވެސް ތާއީދުކުރަނީ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓަށެވެ. ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހީމް ހިމެނޭ ގޮތަށް, އެ ޕާޓީގެ ވަފުދެއް އަންނަނީ އެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުންނެވެ. އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް އިމްރާން އަބްދުﷲ ވެސް ހުންނެވީ ކެމްޕޭންގައި މަރޮށީގައެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ހުސްވީއެ މަގާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ވަހީދު އަވަހާރަވުމުންނެވެ. މި ގޮނޑިއަށް ދެން ވާދަކުރަނީ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް މޫސާ ފަތުހީއާއި މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޕާޓީ (އެމްއެންޕީ)އިން އަބްދުލް ހަންނާން އިދުރީސްއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް