ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 21:44
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
ރަޝިއާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން
އޭޕީ
އެމެރިކާ - ރަޝިއާ ގުޅުން
އެމެރިކާގެ އިންޒާރުތަކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވޭ - ރަޝިއާ
 
ރަޝިއާއިން މިހެން ބުނެފައިވަނީ ޔޫކްރޭން މައްސަލައިގައި އެމެރިކާއިން ވަރުގަދަ އިންޒާރެއް ދީފައިވަނިކޮށް

ޔޫކްރޭން މައްސަލައިގައި އެމެރިކާ ދެމުން ގެންދާ އިންޒާރުތަކަށް ކުޑަވެސް ޖެހިލުމެއް ނުވާކަމަށް ރަޝިއާއިން ބުނެފިއެވެ.

ރަޝިއާއިން ޔޫކްރޭނަށް އަރައިގަންނަން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށާއި، އެކަންކޮށްފިނަމަ ރަޝިއާ އިނދަޖައްސާލާވަރުގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާނެކަމަށް އެމެރިކާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި އިންޒާރުތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގޮތުން, އެމެރިކާގައި ހުންނަ ރަޝިއާގެ އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ވަނީ, އެމެރިކާގެ ބިރުދެއްކުންތަކާ ގުޅިގެން ރަޝިއާ އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް ފަހަތަށް ނުޖެހޭނެކަމަށެވެ. އަދި ރަޝިއާގެ ސިޔާސަތުތަކަށްވެސް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެ ކަމަށް އެގައުމުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި ބަޔާނުގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ޔުކްރޭންގެ މައްސަލައަކީ ސިޔާސީ މަގުސަދުތަކެއް ހާސިލްކުރަން އެމެރިކާ އުފައްދައިގެން އުޅޭ މައްސަލައެއް ކަމަށެވެ.

ޔުކްރޭންގެ މައްސަލަ އެމެރިކާ މާބޮޑުކޮށްލައިގެން, ރަޝިއާއިން ޔުކްރޭނަށް އަރައިގަންނަން އުޅޭކަމަށް ބުނެ, ދުނިޔޭގައާއި ޔުކްރޭން ރައްޔިތުންގެ ހިތްތަކުގައި ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން އެމެރިކާ އުޅޭކަމަށް ވިދާޅުވެ ޔުކްރޭންގެ ރައީސް ވްލަޑިމީރް ޒިލިންސްކީވެސް ވަނީ އެމެރިކާއަށް ފާޑުވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
75%
0%
0%
25%
0%
ކޮމެންޓް
2 ފެބްރުއަރީ 2022 | ބުދަ 09:28
ސަޒަން
އެމެރިކާ މީހުން މިއުޅެނީ ކޮން ވައްތަރަކަށްތަ؟ އެމެރިކާ އިދަޖައްސާލަން އެހެން އެންމެންވެގެން އުޅެންވެއްޖެ އެއްނު.... އެމެރިކާއަކީ އެހެންހުރިހާ ގައުމަކަށް މިކަން ފާހަގަވޭ އެމީޙުން ގައުމުތަކަށް އެރުމާ ހަދާނެހާ އެއްޗެއްހަދަން ފުރުސަތު ދެވިގެންނުވާނެ!