ކ. މާލެ
|
1 ފެބްރުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 16:18
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބު 2021
ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި ޑަބްލިއުޑީސީ އިންތިޚާބު 2021
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގެ ތައްޔާރީތައް
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ
 
ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ގައި

މިމަހުގެ ފަސްވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި މޮނިޓަރަކަށް ވުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެއެވެ.

މޮނިޓަރުންނަށް ވުމަށް އެދުމުގެ ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ހުޅުވާލީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00ށެވެ. މިދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނުގައި މޮނިޓަރުންނަށްވުމުގެ ފުރުސަތު އީސީން ހުޅުވާލާފައިވަނީ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުން މާލޭގައި ވޯޓުލުމަށް އިތުރު ވޯޓު ފޮށްޓެއް ބަހައްޓަން އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީއާއި، ގިނަ އަދަދެއްގެ މީޑިއާތަކުން މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޭނުންވާކަމަށް މިހާރުވެސް އެދެމުންދާތީކަމަށް އީސީން ބުންޏެވެ.

މި ބައި އިލެކްޝަން މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވޭނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއްކަމުގައި ވުމުގެ އިތުރުން, ޖިނާއީ ކުށެއްގައި ހުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވާނަމައެވެ. އަދި މީޑިއާތަކުން މޮނިޓަރަކަށްލާ މީހަކީ މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ރޭޑިއޯ/ޓީވީ ސްޓޭޝަނެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވާ މީހެއްކަމުގައިވާން ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނާބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް 3 ކެނޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ރަޝީދާއި، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މޫސާ ފަތުހީ އާދަމާއި، ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ އަބްދުލްހަންނާން އިދުރީސްއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ތިން ރަށްކަމަށްވާ ކޮމަންޑޫއާއި، ފޯކައިދޫ އަދި މަރޮށި ހިމެނޭ އެ ދާއިރާގައި 3،316 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބައި އިލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްތަކުގެ އިތުރުން މާލޭގައި އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައެވެ. އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގައި ދެ ފޮއްޓެއް ބެހެއްޓުމަށް މިހާރު ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިއާއެކު ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަންގައި ޖުމްލަ 7 ވޯޓު ފޮއްޓެއް ބަހައްޓާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް