ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:15
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތުގެ ތެރެއިން
އެމްއޯސީ
ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އެކުލަވާލުން
ކުލަބުތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމު އެކުލަވާލަނީ
އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ރަން މެޑަލެއް ހޯދުން
ބީއޭއެމުން ވަނީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކޮށްފައި

މަޑަގަސްކަރާގައި އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ކްލަބްތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޝްވަރާތަކެއް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) އިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

މި މަހު 22 ވަނަ ދުވަހު ބީއޭއެމް އިން ވަނީ ބެޑްމިންޓަން މުބާރާތްތަކުގައި އެންމެ ހަރަކާތްތެރި ކްލަބްތަކާ ބައްދަލުކޮށް އަންނަ އަހަރު ބޭއްވާ އައިއޯއައިޖީ ގައި ވާދަކުރަން ވަރުގަދަ ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

އެގޮތުން ކްލަބްތަކުންވެސް ގައުމީ ޓީމުގެ ޓްރަޔަލްގައި ބައިވެރިވެ، ހުރިހާ ކްލަބެއް ޝާމިލުވާ ގޮތަށް އެންމެ ރަނގަޅު ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމަށް ކްލަބުތަކުންވެސް ވަނީ ތާއިދުކޮށްފައެވެ. ބީއޭއެމުން ބުނީ ވަރުގަދަ ބެޑްމިންޓަން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލަން ކްލަބްތަކާއި އެކަޑަމީތަކާ ގުޅިގެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެއް އަމާޒެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަން އިލްތިމާސްކުރާ ކަމަށެވެ.

ބީއޭއެމާއިއެކު މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ކްލަބްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ (ޔޫވީ) ސީއެސް ސްޕޯޓްސްގެ އިތުރުން ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ރިވައިވަލް ސްޕޯޓްސް ކްލަބުން އަންނަނީ ބީއޭއެމްގެ އެހީގައި ބައިނަލްއަގްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައިވެސް ވާދަކުރަމުންނެވެ.

އައިއޯއައިޖީއަކީ ބީއޭއެމުން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ދުރާލާ ޕްލޭންތަކަކާއެކު ބައިވެރިވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ. އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި އައިއޯއައިޖީގައި ގައުމީ ބެޑްމިންޓަން ޓީމުގައި ހިމެނޭ އާމިނަތު ނަބީހާ ވަނީ އަންހެން ސިންގަލްސްގެ ބައިން ރަން މެޑަލް ހޯދާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބެޑްމިންޓަނުން މިދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ވަނީ ބެޑްމިންޓަން ވޯލްޑް ފެޑެރޭޝަން (ބީޑަބްލިއުއެފް)ގެ ރުހުން ލިބިފައިވާ މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް ރަން މެޑަލް ހޯދައިފައެވެ.

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން 2023 ވަނަ އަހަރުގެ އައިއޯއައިޖީގައި ކްލަބްތަކާ ގުޅިގެން ގައުމީ ޓީމެއް އެކުލަވާލުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ އަންނަ އަހަރުގެ ގޭމްސްގައި ޓީމު އިވެންޓް ބައިން ރަން މެޑަލެއް ހޯދުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް