ކ. މާލެ
|
29 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 14:34
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނާއެކު އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަނާއެކު އަންނަ މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހު ތިން ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވޭ
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ކޮމަންޑޫ ބައި އިލެކްޝަން
ބައި އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރާނީ އެ މަރުކަޒެއްގައި: އީސީ
 
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ތިން ކެނޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރޭ
 
ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިއުލާނު ކުރާނެ
 
ޖުމުލަ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާނީ މާލޭގައި

ފެބްރުއަރީގައި ބާއްވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިޢުލާަނު ކުރާނެކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު އީސީން ބުނީ، އެހެން އިންތިޚާބުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް، 2022 ފެބުރުއަރީ 5 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައި-އިލެކްޝަންތަކުގައިވެސް ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ވޯޓު ގުނުމަށްފަހު އެ މަރުކަޒެއްގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އެ މަރުކަޒެއްގައި އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހަމަ އެދުވަހު ދާއިރާތަކުގެ ޖުމްލަ ވަގުތީ ނަތީޖާވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިޢުލާން ކުރާނެކަމަށް އީސީން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ފުއާދު ތައުފީގު ވިދާޅުވީ، ވޯޓުލާ ނިމުމުން ކޮންމެ ފޮއްޓެއްގެ ވޯޓު ގުނައި، ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގައި ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮމަންޑޫ އިންތިޚާބަށް ބަލާއިރު، ކޮމަންޑޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ފޮއްޓާއި، ފޯކައިދޫގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ފޮށީގެ އިތުރުން، މަރޮށީގައި ބަހައްޓާފައިވާ ފޮއްޓަކާއި، މާލޭގައި ބަހައްޓާފައިވާ 2 ފޮށި ހިމެނޭކަމަށް ފުއާދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުއާދު ވިދާޅުވީ، ވޯޓު ގުނައި ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރުމަށްފަހު، ޖުމުލަ ނަތީޖާ އިއުލާނު ކުރާނީ މާލޭގައި ކަމަށެވެ.

Advertisement

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ތިން ކެނޑިޑޭޓެއް ވާދަކުރެއެވެ. އެއީ ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ރަޝީދާއި، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ފަރާތުން މޫސާ ފަތުހީ އާދަމާއި، ދާދި ފަހުން އުފެއްދި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރާ އަބްދުލްހަންނާން އިދުރީސްއެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ތިން ރަށްކަމަށްވާ ކޮމަންޑޫއާއި، ފޯކައިދޫ އަދި މަރޮށި ހިމެނޭ އެ ދާއިރާގައި 3،316 މީހުންނަށް ވޯޓްލުމުގެ ހައްގު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ބައި އިލެކްޝަންތަކުގައި ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައިވަނީ އެ ދާއިރާތަކުގެ ރަށްތަކުގެ އިތުރުން މާލޭގައި ހުންނަ, އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ މައި މަރުކަޒުގައެވެ. މި އިންތިޚާބަށް ހުރިހާ ޕާޓީއަކުންވެސް ގެންދަނީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކެމްޕޭން ކުރަމުންނެވެ. މި ކެމްޕޭން ޙަރަކާތްތަކުގައިވެސް ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވަމުންދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް