ކ. މާލެ
|
28 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 08:33
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެތި ނައްތާލަނީ
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ތަކެތި ނައްތާލަނީ
ކަސްޓަމްސް
ގިނަ ބާވަތްތަކެއްގެ ތަކެތި ނައްތާލުން
ކަސްޓަމްސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ތަކެތި ނައްތާލައިފި
 
މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 422 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
 
ނައްތާލިތަކެތީގެ ތެރޭގައި 248 ބަނގުރާފުޅި، 4133 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބިޔަރު-ދަޅު ހިމެނޭ

ކަސްޓަމްސްއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަނގުރާފުޅިއާއި ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބިޔަރު ދަޅު ނައްތާލައިފިއެވެ.

ކަސްޓަމްސްއިން ބުނީ ނައްތާލެވުނު ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ބަނގުރަލާއި ބިޔަރާއި، ސިނގިރޭޓުގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބާވަތުގެ ތަކެތި ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ނައްތާލިތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 248 ބަނގުރާފުޅި، 4133 ބަނގުރާ އެކުލެވޭ ބިޔަރު-ދަޅު، 6015 ޓޮބޭކޯ، 21346 ކޮންފެކްޝަނަރީ، 123 ސައިފަތް، 21 ފެޝަން އެސެސަރީޒް، 543 ކޮސްމެޓިކްސް 103 ޓޮއިލެޓްރީސް އަދި 15 އެހެނިހެން އާލަތްތަކެވެ.

Advertisement

26 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު ކ. ތިލަފުށީ ކުނި ނައްތާލާ ސަރަހައްދުގައި މިތަކެތި ނައްތާލާފައިވަނީ ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގެ 422 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަސްޓަމްސްގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ ތަކެއްޗާއި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅެނިކޮށް ހިފެހެއްޓޭ މަނާތަކެތި ނައްތާލުމުގައި ކަސްޓަމްސްއިން އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ކަސްޓަމްސްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުންނަ ތަކެތި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ނައްތާލެވިދާނެކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ އާންމު ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް