ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 16:13
ކުރިނބި
ކުރިނބި
ފޭސްބުކް / ވިސިޓް ކުރިނބީ
ހދ. ކުރިނބީގައި ވައްކަމުގެ 2 މައްސަލައެއް
ކުރިނބީގެ ދެ އޮފީހެއް ފަޅާލައި ވައްކަން ކޮށްފި
 
މިހާތަނަށް މިކަމާގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ފުލުހުންބުނޭ

ހދ. ކުރިނބީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ކުރިނބީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީ ފަޅާލައި އަގު ބޮޑު ބައެއް ތަކެތި ވަގަށް ނަގައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ގޮތުގައި މިމައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާ އޮފީހުގެ ތިޖޫރީން -/1000 (އެއްހާސް ރުފިޔާ) ވަގަށް ނަގާފައިވާއިރު ކޯޓުގެ ތިޖޫރީން -/500 (ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ) ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން ޑިޖިޓަލް ކެމެރާއަކާއި، ކޯޓުން ލެޕްޓޮޕެއްވެސް ވަނީ ވަގަށް ނަގާފައެވެ.

ފުލުހުން އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ މި މައްސަލަ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް މިކަމާގުޅިގެން އެއްވެސް މީހަކު ހައްޔަރު ކޮށްފައި ނުވާކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް