ކ. މާލެ
|
23 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 10:42
ސައުތެމްޓަނާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ސައުތެމްޓަނާއި ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ސިޓީގެ ރިކޯޑަށް ނިމުން އައިރު، ޔުނައިޓެޑް ހަތަރުވަނައަށް
 
ސިޓީ އާއި ސައުތެމްޓަން އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ވެސްޓް ހޭމް އަތުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ސައުތެމްޓަނާ އެއްވަރުވެ، މެންޗެސްޓާ ސިޓީގެ މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑަށް ނިމުން އައިރު، ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް އަތުން ފަހު ވަގުތު މޮޅުވެ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލައިފިއެވެ.

ސިޓީ އާއި ސައުތެމްޓަން ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެއާއެކު 12 މެޗަށްފަހު ސިޓީގެ މޮޅުވުމުގެ ރިކޯޑަށް ވަނީ ނިމުން އައިސްފައެވެ.

ސައުތެމްޓަނުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައިވަނީވެސް އެ ޓީމުންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަތްވަނަ މިނެޓުގައި ނޭތަން ރެޑްމަންޑް ދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކައިލް ވޯކާ-ޕީޓާސްއެވެ. މި މެޗުގައި ސިޓީން ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައިވަނީ މެޗުގެ 65 ވަނަ މިނެޓުގައެވެ. ކެވިން ޑި ބްރޭނާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އައިމެރިކް ލަޕޯޓެވެ.

މި މެޗުން ސިޓީ އެއްވަރުވި ނަމަވެސް، ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އެ ޓީމު އޮތީ 12 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން ކުޅުނު 23 މެޗުން ސިޓީއަށް 57 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް 21 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 45 ޕޮއިންޓެވެ. އަދި ތިންވަނައިގައި އޮތް ޗެލްސީއަށް 23 މެޗުން ވަނީ 44 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

ޔުނައިޓެޑާއި ވެސްޓް ހޭމް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވެސްޓް ހޭމް އަތުން 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެގެންނެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗުގައި ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗުގައި ދެ ޓީމަށްވެސް ނުރައްކާތެރި ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެކަމަކު މި މެޗުން ޔުނައިޓެޑް މޮޅުވީ އިތުރު ވަގުތުގެ ފަހު މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑާއެކުއެވެ. އެޑިންސަން ކަވާނީ ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކަސް ރެޝްފޯޑެވެ. މި މެޗުގައި ކަވާނީ އާއި ރެޝްފޯޑް ކުޅެން އަރާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފުގައެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޔުނައިޓެޑް ޖެހިލިއިރު، އެ ޓީމަށް 22 މެޗުން ވަނީ 38 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. ފަސްވަނައިގައި އޮތް ވެސްޓް ހޭމަށް 23 މެޗުން 37 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ހަވަނައިގައި އޮތް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއަށް ވަނީ 19 މެޗުން 36 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް