ކ. މާލެ
|
22 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 22:12
މުހައްމަދު ރާޝިދު - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް
މުހައްމަދު ރާޝިދު - ކޮމަންޑޫ ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ
މަރުހޫމް ވަހީދަށް ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބް ކުރާނެ މީހަކަށް ގޮނޑި ނުދެވޭނެ - ރާޝިދު
 
މަރުހޫމް ހުސެއިން ވަހީދު ކަހަލަ ނަމޫނާ އެމްޕީއަކަށް ވެދޭނަން
 
މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހޯދައިދޭން

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މަރުހޫމް ހުސައިން ވަހީދަށް ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބް ކުރާނެ މީހަކަށް ދާއިރާގެ ގޮނޑި ނުދެވޭނެ ކަމަށް, ބައި އިލެކްޝަންގައި އެމްޑީޕީން ވާދަ ކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރާޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާޝިދު މިހެން ވިދާޅުވީ, ފޯކައިދޫގައި ކުރިއަށްދިޔަ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ރާޝިދު ވިދާޅުވީ, ބޭނުންވަނީ ކުރިއަށް އޮތް ހުރިހާ އިންތިޚާބުތަކުގައި އިދިކޮޅު ބަލި ކުރަން ކަމަށެވެ. އެއީ ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ކޮށްދިން ބައެއް ނޫން ކަމަށާއި, އެފަދަ ވިސްނުމެއްވެސް އިދިކޮޅުގައި ނެތް ކަމަށެވެ.

ދާޝިދު ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަކީ ރާއްޖޭގައި އޮތް ރައްޔިތުންގެ އަޑުއަހާ ހަމައެކަނި ޕާޓީ ކަމަށެެވެ. އެމްޑީޕީން ބައި އިލެޝަންގައި މިކުރާ މަސައްކަތަކީ, ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ތާއީދު ކުރެއްވި ސިޔާސަތުތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން ކަމަށެވެ. އަދި ދެމި ހުންނަވާނީ, މަރުހޫމް ވަހީދުގެ ނަސޭހަތްޕުޅުގައި ހިފައިގެން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަދި މަރުހޫމް ވަހީދަށް ހުތުރު ބަހުން މުޚާތަބް ކުރާނެ މީހަކަށް ގޮނޑި ނުދެވޭނެ ކަަމަށާއި, އިންތިޚާބަށް ނުކުމެވަޑައިގަތީ, ރައްޔިތުންނަށް މަންފާ ހޯދައި ދިނުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައިގެން ކަމަށް ރާޝިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ބަސް މަޖިލީހުގައި އިއްވައި ދޭނެ ކަމަށާއި, މަރުހޫމް ހުސެއިން ވަހީދު ކަހަލަ ނަމޫނާ އެމްޕީއަކަށް ވެދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ރާޝިދު ދެއްވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ ރައްޔިތުންނަށް ލާބައާއި މަންފާ ހޯދައިދޭން ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް