ކ. މާލެ
|
21 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 23:35
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ - ޑިފެންސް މިނިސްޓަރ
އެމްއެންޑީއެފް
ރައީސް ސާލިހުގެ ސިޔާސަތު
ރައީސް ސާލިހުގެ ސިޔާސަތަކީ އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުން - މާރިޔާ
 
"ޖަޒީރާ" ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް
 
އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުގެ ދާއިރާ މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ އަމާޒެއް

ރައީސް ސާލިހުގެ ތަސައްވުރަކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން، އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އަދި ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން އަވަސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މާރިޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން އައްޑޫގައި ބިނާކުރާ ސައުތު ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހުގެ ބިންގާ އެޅުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު ހިތަދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

ދިފާއީ ވަޒީރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކަސްޓަމްސްގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާ ވަޒީރު ވިދާޅުވީ، ކޮވިޑް-19ގެ ދަތިއުނދަގޫ ހާލަތުގައިވެސް އައްޑޫގައި، ކަސްޓަމްސްގެ އޮފީހެއް ހުޅުވިގެންދާކަމީ، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ސަރުކާރުން އައްޑޫ ސިޓީއާމެދު ގެންގުޅުއްވާ ގާތްކަމާއި ވަރުގަދަ ތަސައްވުރު ހާމަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ބަނދަރުތަކުގައި އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ވަރަށް ބޮޑު ޢަމާޒެއްކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް-އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވައިގެން ގެނައި އިސްލާހާއެކު، އިމްޕޯޓަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދީ ބަނދަރުތަކަށް މުދާބާލާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވެފައިވާކަން މިނިސްޓަރ މާރިޔާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement

މުސްތަގުބަލުގައި ރީޖަނަލް ހެޑް އޮފީހުގެ ސަބަބުން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ އެންމެހާ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އިތުރުން، ޚިދުމަތް ހޯދާ ރައްޔިތުންނަށްވެސް ބޮޑެތި ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަން މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އެ އޮފީސް ހުޅުވިގެންދިޔުމާއެކު، ރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައްވެސް ފަހިވެގެންދާނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ، މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ، އަނބިދަރިންގެ ކައިރީގައި ތިބެގެން، ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ފުދުންތެރި "ޖަޒީރާ" ދިރިއުޅުމެއް އުޅެވޭނެ މަގުފަހިކުރުމަކީ، ރައީސް ސާލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުފުޅެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިއޮފީހުގައި ބިނާކުރެވޭ ޓްރެއިނިން ފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން އެންމެ އެކަށޭނަގޮތުގައި ތަމްރީނުކުރެވިގެން ދާނެކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ކަސްޓަމްސްގެ އެންމެ މަތީ ފަންތި ހިމެނޭގޮތަށް، އެމުއައްސަސާގެ ހުރިހާ ފަންތިއެއްގެ ބޭފުޅުންނަކީވެސް ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، މިނިސްޓަރ މާރިޔާގެ އިތުރުން، އައްޑޫ ސިޓީގެ ދާއިރާތައް ތަމްސީލުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންނާއި އައްޑޫގެ މޭޔަރ އަލީ ނިޒާރާއި ކައުންސިލަރުންނާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ކަސްޓަމްސް އަބްދުﷲ ޝަރީފާއި އެމްއެންޑީއެފްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯރސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް