ކ. މާލެ
|
18 ޖެނުއަރީ 2022 | އަންގާރަ 20:41
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި ރޯވުން
މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި ރޯވުން
ސޯޝަލްމީޑިއާ
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ކުއްލި ހާލަތަށް
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުން ފުރަން ތައްޔަަރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓެއްގައި ރޯވެއްޖެ
 
ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް މިހާރު ވަނީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައި
 
އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވޭ
 
ރޯވެފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓުން ފުރަން ތައްޔާރުވެފައި އޮތް ފްލައިޓެއްގައި ރޯވެއްޖެއެވެ.

ރޯވެފައިވަނީ ގައުމީ އެއަރލައިން މޯލްޑިވިއަންގެ ފްލައިޓެއްގައި ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތުލިބިފައެވެ. ފްލައިޓްގައި އަލިފާން ރޯވީ ނައްޓާލަން ތައްޔާރުވެފައި އޮއްވައި ކަމަށް މައުލޫމާތުލިބިފައިވެއެވެ.

Advertisement

ފްލައިޓްގައި ރޯވުމާއި ގުޅިގެން ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް މިހާރު ވަނީ ކުއްލި ހާލަތަށް ގެނެސްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މި ފްލައިޓުން ދަތުރުކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް އަނިޔާއެއް ނުވާކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

އަދި މިކަން އިތުރަށް ބަލަމުންދާކަމަށްވެސް ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
28%
3%
48%
14%
0%
7%
ކޮމެންޓް