ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
17 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 10:41
ހދ.ހަނިމާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ
ހދ.ހަނިމާދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ
ފޭސްބުކް
ހދ.ހަނިމާދޫގެ ކޮވިޑްގެ ހާލަތު
ހަނިމާދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންގއަށް
 
މި ފަހުން ހަނިމާދޫން އަނެއްކާވެސް 47 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާއިރު، 5 މީހުންވަނީ ރަނގަޅުވެފަ

ހދ.ހަނިމާދޫ އަނެއްކާވެސް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފިއެވެ.

މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތުން ނެގިތާ 19 ދުވަސް ފަހުން ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނި ހަނިމާދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނައީ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ ރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ހަނިމާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން މައުލޫމާތު ދެއްވިގޮތުގައި މި ފަހުން އެ ރަށުން އަނެއްކާވެސް 47 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން 5 މީހުން މިހާރު ބަލިން ރަނގަޅުވެފައިވާ ކަމަށް ހަނިމާދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒުން ބުނެއެވެ.

އެރަށުން މިފަހަރު ކޮވިޑް ކޭހެއް ފެނުނީ މި މަހު 7 ވަނަ ދުވަހު އެވެ. އެއީ އެރަށުގެ، ސިޓީ ހޮޓެލް "ބެއާފޫޓް" ގައި ހުރި ޓޫރިސްޓެއް ފުރަންވެގެން ނެގި ސާމްޕަލަކުން ކަމަށް ހެލްތު ސެންޓަރުން ހާމަކުރެއެވެ. އެއަށް ފަހު އެ މީހާއާއި ޑައިރެކްޓް ކޮންޓެކްޓުންގެ ގޮތުގައި އެތާ މަސައްކަތްކުރި 4 ސްޓާފަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށާއި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ދަތުރުކުރި އެ ރަށު ލޯންޗް ފަޅުވެރިއަކު ވެސް ޕޮޒިޓިވްވެފަވާކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ. އެދުވަހު ވަނީ ޖުމްލަ 5 މީހަކު ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެފައެވެ.

ކޮވިޑް ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި ގުޅިގެން މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު 12 ވަނަ ދުވަހު ހަނިމާދޫގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ މޮނީޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 29 ވަނަ ދުވަހު އެވެ.

ހަނިމާދޫގެ އިތުރުން ހދ ގެ އިތުރު ބައެއް ރަށްރަށުގައިވެސް އަންނަނީ ހަލުވި ކަމާއި އެކު ކޮވިޑް ފެތުރެމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް