ކ. މާލެ
|
14 ޖެނުއަރީ 2022 | ހުކުރު 18:57
ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭން
ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ޕްލޭން
-
ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު
ދެކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ ބޮޑު މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް
 
މި މަޝްރޫއަށް ޖުމްލަ 249.90 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ

ށ. ކޮމަންޑުއާ މަތިކޮމަންޑޫ ގުޅާލުމުގެ މަޝްރޫއު ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ.

މި މަޝްރޫއު އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ ކޮމަންޑުގައި މިކަމަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ކޮމަންޑޫގެ ބިން ހުއްކުމާއި، ކޮމަންޑޫއާއި މަތިކޮމަންޑު ގުޅާލުމުގެ އިތުރުން ކޮމަންޑޫގެ އެއްގަމުތޮށި އަދި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުކުރުން ހިމެނެއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން، 16.7 ހެކްޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމާއި، 1520 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ރިވެޓްމެންޓްޖެހުމާއި، 353 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ގްރައިންސް ޖެހުމާއި، 200 މީޓަރުގެ ބްރިޖެއް އެޅުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރުހުރި ރިވެޓްމެންޓްގެ 1662 މީޓަރުގެ ސަރަހައްދެއް ރެކްޓިފައިކޮށް ރީޕްރޮފައިލްކުރުމާއި، މިހާރު ހުރި ބޭރުތޮށީގެ 30 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއް ރެކްޓިފައިކޮށް ރީޕްރޮފައިލްކުރުމާއި، އެންވަޔަރަންމަންޓްރަލް އިމްޕެކްޓްއެސެސްމެންޓެއް ހެދުންވެސް މިމަޝްރޫއުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

Advertisement

ޖުމްލަ 249.90 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާ މި މަޝްރޫއު އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 730 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކޮމަންޑު ދަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް އެމްޓީސީސީއާ ހުކުރު ދުވަހު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި މަޝްރޫއުގައި ހިމެނެނީ ކޮމަންޑޫ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ސަބްބޭސް އެޅުމާއި ޓާފް އެޅުމުގެ މަސައްކަތެވެ. މިއީ އެމްޓީސީސީގެ އިޖްތިމާއީ ޒިންމާގެ ދަށުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ޙުސައިން މަޚްތޫމް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް