ކ. މާލެ
|
12 ޖެނުއަރީ 2022 | ބުދަ 19:30
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ޖިއަކޮމޯ ކޯސުއާ
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުން
ގަލޮޅު ދަނޑު އެއްކޮށް ތަޅާލަންޖެހޭ: މަޚްލޫފް
 
ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރާއިރު ބޭނުންކުރާނީ ހުޅުމާލޭ ޓްރެކް ދަނޑު
 
ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް 55 މިލިޔަން ރުފިޔާ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައި

ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް އެ ދަނޑު އެއްކޮށް ތަޅާލަންޖެހޭ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތް (ސަހަރާ ފަޅި) އަދި އިރުމަތީ ފަރާތް (ބޮޑު ގޭޓު ފަޅި) ބޭނުން ކުރުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ، އެ ދެ ފަރާތް ބަންދުކުރީ އަވަސް މުސްތަގުބަލެއްގައި ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ވިސްނުމުގައެވެ. އެކަމަކު އެ ދެ ފަރާތް ބަންދުކުރިތާ ދެ އަހަރު ދުވަސްވީ ފަހުން މިދިޔަ އަހަރު މާލޭގައި ބޭއްވި "އުރީދޫ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2021" ގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް އެ ދެ ފަރާތް ކޮންމެސް ވަރަކަށް މަރާމާތުކުރިއެވެ.

ބަންދުކުރި ދެ ސިޑިބަރީގެ ތެރެއިން ސަހަރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އެންމެ ފުރަތަމަ ހަދާފައިވަނީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. ސަހަރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ދަށުގައި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކުގެ ކޮޓަރިތަކާއި، ހޭންޑްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނާއި، ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީސް އަދި ކެރަމް ހޯލް ހުންނައިރު، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއް ގުދަންވެސް ހުރެއެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން ބަންދުކުރި ދެ ސިޑިބަރި ފަހުން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށެވެ.

މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރު ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް އިންޑިއާއިން ދޭ 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީގެ ތެރެއިން ގަލޮޅު ދަނޑު ތަރައްގީކުރުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ވަނީ 45 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައެވެ. އަދި 2023 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި ވަނީ އެ ދަނޑުގެ ތަރައްގީއަށް 10 މިލިޔަން ރުފިޔާ ހިމަނާފައިވެއެވެ. މިއީ އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ދޭ ލޯނުން ހިންގަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

ރާއްޖެ ޓީވީ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަޚްލޫފް ވިދާޅުވީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެވެންދެން މިހާރު އޮތް ވިސްނުމަކީ ހުޅުމާލޭ ދަނޑުގައި ކުޅުން ކަމަށެވެ. އަދި ގަލޮޅު ދަނޑު އެއްކޮށް ތަޅާލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، އެ މަސައްކަތަށް ގާތްގަނޑަކަށް 25 މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެ ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ. އެކަމަކު ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ސީދާ ފެށޭނެ ތާރީޚެއް މިހާތަނަށް އިއުލާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ހުޅުމާލޭ ދަނޑުގައި ކުޅުން އޮތީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި ކުޅެވެންދެން. ގަލޮޅު ދަނޑު އެއްކޮށް ތަޅާލަން ޖެހޭނީ އިނގޭތޯ. އެ މަސައްކަތަކީ މި ދެންނެެވި 40 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން ހިނގާނެ ކަމެއް.
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ޒަމާނުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތަކާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތްތައް މުޅިންހެން ބާއްވަމުން އަންނަނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައެވެ. އަދި މި ފަހުން ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރި ތިން ފަހަރުވެސް، މަރާމާތުކޮށްފައިވަނީ މުބާރާތް ބޯމަތިވެފައި އޮއްވައެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި އޮތް ވިނަގަނޑާއި، ވިލިމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ޓާފް ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށްވެސް މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
14%
0%
71%
0%
14%
ކޮމެންޓް