ކ. މާލެ
|
9 ޖެނުއަރީ 2022 | އާދީއްތަ 09:15
ރެއާލާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލުން ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، ބާސާ އެއްވަރު
ރެއާލް މޮޅުވީ ވެލެންސިއާ އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ގްރަނާޑާ އާއި ބާސާ އެއްވަރުވީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީޑު ފުޅާކުރިއިރު، ގްރަނާޑާ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗު އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ވެލެންސިއާ އަތުން 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ފުރަތަމަ ހާފު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މި ސީޒަނުގައި ތަފާތު މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އަންނަ ކަރީމް ބެންޒެމާއެވެ. މިއީ އޭނާ ރެއާލުގެ ޖާޒީގައި ކާމިޔާބުކުރި 300 ވަނަ ލަނޑެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފުގައިވެސް ރެއާލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މި ހާފުގެ ކުރީކޮޅު އެ ޓީމުގެ ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއާ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ރެއާލުގެ ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ވެލެންސިއާގެ ގޮންކާލޯ ގުއޭޑޭޝް ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުން އެ ޓީމުން ފަރަގު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް، މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ބެންޒެމާ ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި، ރެއާލުގެ ލީޑު އަލުން ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ގްރަނާޑާ އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މި މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވިއިރު، އެ ޓީމާ ވާދަވެރި ބާސާ އެއްވަރުވީ ހޮނިހިރު ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ގްރަނާޑާއާ ވާދަކޮށް 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ގްރަނާޑާގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ބާސާއިންނެވެ. ދެވަނަ ހާފުގެ ކުރީކޮޅު މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ލޫކް ޑި ޔޮންއެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ފަހުން ބާސާއަށް މައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިވީ މެޗުގެ 79 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުގެ ގަވީއަށް ދެވަނަ ރީނދޫ ކާށޑާއެކު ރަތް ކާޑެއް ދެއްކުމުންނެވެ. އެއާއެކު ގްރަނާޑާއިން ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ތަނަވަސްކުރިއިރު، މެޗު ނިމެން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެ ޓީމުން ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އެންޓޯނިއޯ ޕުއެޓާސްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ބާސާ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަވަނައިގައި 20 މެޗުން 32 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ރެއާލަށް 21 މެޗުން 49 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 19 މެޗުން ވަނީ 41 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް