ހ.އ ދިއްދޫ
|
8 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:18
މުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހަތްވަނަ އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތް
މުރައިދޫގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ހަތްވަނަ އަންހެނުންގެ ވޮލީ މުބާރާތް
މުރައިދޫ ކައުންސިލް
މުރައިދޫ ވޮލީ މުބާރާތް
މުރައިދޫ ކައުންސިލުގެ އަންހެނުންގެ ހަތްވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް ފެށިއްޖެ
 
މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު
 
މި މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ ޖީނިއަސްއިން

މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އަންހެނުންގެ 7 ވަނަ ވޮލީ މުބާރާތް ފެށިއްޖެއެވެ.

މި މުބާރާތް ފަށާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 7 ވީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. މި މުބާރާތުގައި ހަތަރު ޓީމެއް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އެއީ ވައިލްޑް ވިންގްސް، ޖީނިއަސް، ނީޑް ފޯރ ސްޕީޑް އަދި ޑިފެންޑަރސްއެވެ. އެގޮތުން މި މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި ބައްދަލު ކޮށްފައިވަނީ ވައިލްޑް ވިންގްސްއާއި ޖީނިއަސްއެވެ. މި މެޗް 3 ސެޓް 1 ސެޓުން ކާމިޔާބު ކޮށްފައިވަނީ ޖީނިއަސް އެވެ. މި މެޗްގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވިފައިވަނީ ޖީނިއަސްގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު 6 އާއިޝަތު އިބާދާއެވެ.

Advertisement

މި މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖެނުއަރީ 14ވާ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް