ށ. މަރޮށި
|
3 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޯމަ 13:10
މަރޮށި ސިއްޙީ މަރުކަޒު
މަރޮށި ސިއްޙީ މަރުކަޒު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
މަރޮށީ ސިއްހީ މަރުކަޒު ދެވަނަ ދަރަޖައަށް
މަރޮށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން 16 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފި
 
ދެވަނަ ދަރަޖައަށް ބަދަލުކުރެވި ޚިދުމަތް ދޭން ފަށާފައިވަނީ ޖެނުއަރީ އެއްވަނަ ދުވަހު
 
ޚިދުމަތް ދޭ ގަޑިތަކަށް ވަނީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައި

ށ. މަރޮށީގެ ސިއްހީ މަރުކަޒު ދެވަނަ ދަރަޖައަށް ބަދަލުވެ، ޚިދުމަތް ދިނުން 16 ގަޑިއިރަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ.

މަރޮށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ މަރުކަޒު ދެވަނަ ދަރަޖައަށް ބަދަލުވެފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެހެންކަމުން 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެ މަރުކަޒުން 16 ގަޑިއިރަށް ޚިދުމަތް ދިނުން ވަނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

މިގެނެވުނު ބަދަލާއިއެކު މަރޮށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:00ން ރޭގަނޑު 22:00 އަށެވެ. ނަރުހުންގެ ޚިދުމަތް ހެނދުނު 8:00ން ރޭގަނޑު 00:00ށް ދިނުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހެނދުނު 8:15ން މެންދުރު 13:30 އަށެވެ. އަދި ފުލޫ ކުލިނިކްގެ ޚިދުމަތް މެންދުރު 13:00ން 14:00ށް ދިނުމަށް ވަނީ ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން މިނޫން ގަޑިތަކުގައި ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ހަމައެކަނި އެމަރޖެންސީ ހާލަތުގައި ކަމަށްވެސް މަރޮށީ ސިއްހީ މަރުކަޒުން ހާމަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް