ކ. މާލެ
|
9 ޖުލައި 2023 | އާދީއްތަ 12:17
ރައީސް ސާލިޙު ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު - މަރޮއްޓަށް ވަޑައިގަތުން
ރައީސް ސާލިޙު ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅު - މަރޮއްޓަށް ވަޑައިގަތުން
އެމްޑީޕީ
ރައީސް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅ
ރައީސް ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގެ ދެވަނަ މަންޒިލަކަށް މަރޮށި
 
މި ދަތުރުފުޅުގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކޯލިޝަން ޕާޓީތަކުގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
 
ދެން ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނީ ނޫމަރާއަށް
 
އެ ރަށުން ރައީސަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ވަނީ ދަންނަވާފައި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ށ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅުގައި ދެވަނަ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުގައި އެ އަތޮޅުގެ މަރޮއްޓަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު އެންމެ ފުރަތަމަ ވަޑައިގެންނެވީ ކޮމަންޑޫއަށެވެ. އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ އުއްމީދީ ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވާފައެވެ. އެގޮތުން އެ އަތޮޅުގެ ކުޑަފަރުގައި އެއަރޕޯޓެއް އަޅުއްވައިދެއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސަށް ކޮމަންޑޫ އާއި މަރޮށިން ވެސް ވަނީ ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދަންނަވާފައެވެ. ދެން ރައީސް ވަޑައިގަންނަވާނީ އެ އަތޮޅުގެ ނޫމަރާއަށެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި އެމަނިކުފާނު ހަތަރު ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އެއީ ށ. ކޮމަންޑޫއާއި މަރޮއްޓާއި ނޫމަރާގެ އިތުރުން ފޯކައިދޫއަށެވެ.

ކޮންމެ ރަށެއްގައި ވެސް ކަންމަތީ ޖަލްސާއެއް ބާއްވަވާނެއެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ އެކި ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރައްވާނެކަމަށް ވެސް ރައީސް އޮފީހުން މައުލޫމާތުދެއްވައެވެ.

ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅުގައި ށ. ފޯކައިދޫގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުގެ އިފްތިތާހު ކުރައްވާ ބަނދަރު ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި ފޯކައިދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވާނެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ފޯކައިދޫގައި ޚާއްސަ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ރައީސްގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި ކެބިނެޓްގެ ބޭފުޅުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަދި އެމްޑީއޭގެ ރައީސް އަހުމަދު ސިޔާމް ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ. މީގެއިތުރުން އެމްޑީޕީގެ އިސްބޭފުޅުން ވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް