ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2022 | ހޮނިހިރު 20:18
އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އާސެނަލާއި މެންޗެސްޓާ ސިޓީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ފަހު ވަގުތު ސިޓީން އާސެނަލް ބަލިކޮށްފި
 
އާސެނަލްގެ މައްޗަށް ސިޓީން ކުރި ހޯދީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އާސެނަލް ބަލިކޮށް މެންޗެސްޓާ ސިޓީން ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ހަމަޖެހިލައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ރަށުން ބޭރުގައި އާސެނަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން ދެ ޓީމުގެ ފަރާތުން ހަމަހަމަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު އާސެނަލްގެ ހާފަށް ބާރުބޮޑުކޮށް ސިޓީން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ވަނީ އުފައްދާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީގެ ފޯވާޑް ގެބްރިއަލް ޖީސުސް ހުހަށްހުރެ ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑިމަތިން ބޭރަށެވެ.

މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހާ ލީޑު ނަގާފައިވަނީ އާސެނަލުންނެވެ. މެޗުގެ 31 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލަށް މި ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބުކަޔޯ ސަކާއެވެ.

ދެވަނަ ހާފުގައި ސިޓީން އެ ޓީމުގެ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް އާސެނަލްގެ ގޯލަށް ފުލުފުލުގައި ހަމަލާ ފޮނުވާލާފައިވާއިރު، މެޗުގެ 57 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިޓީން ވަނީ ލަނޑު ޖަހާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފައެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރިޔާދް މަޙްރޭޒްއެވެ. މިއީ އާސެނަލްގެ ޒަހާ ސިޓީގެ ސިލްވާއަށް ކުރި ފައުލަކާއި ގުޅިގެން ދިން ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރް) ބެލުމަށްފަހު ދިން ޕެނަލްޓީއެވެ.

މެޗުގައި ސިޓީން ލީޑު ނެގީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެގެން ދެއްކި އިތުރު ވަގުތުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ރޮޑްރީއެވެ.

މިނަތީޖާއާއެކު ސިޓީން ލީގު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 21 މެޗުން ލިބުނު 53 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ދެވަނައިގައި ޗެލްސީން އޮތީ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެ 42 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ. ތިންވަނައިގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް 19 މެޗުން 41 ޕޮއިންޓް ވަނީ ލިބިފައެވެ. އަދި މެޗުން ބަލިވި އާސެނަލް ލީގު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި އޮތީ ކުޅުނު 20 މެޗުން ލިބުނު 35 ޕޮއިންޓާއެކުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް