ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 07:05
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020ގެ ތެރެއިން
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު 2020ގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަން
ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
ޑިސެންބަރު 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 21:00 އިން ފެށިގެން، 2022 ޖަނަވަރީ 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 އާ ހަމަޔަށް އެ ފުރުޞަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ ބައި-އިލެކްޝަންގެ ވޯޓު ނެގުން އޮންނަ ދުވަހު، ވޯޓުނެގުމާއި ވޯޓުގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް، ވޯޓުނެގުމާއި، ވޯޓު ގުނުމުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ، އެމީހެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް 1 މަންދޫބަކު ޢައްޔަން ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން(އީސީ)ން ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

އީސީން ބުނީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންގެ ގޮތުގައި ކުރިމަތިލުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް 2021 ޑިސެންބަރު 30 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 21:00 އިން ފެށިގެން، 2022 ޖަނަވަރީ 04 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 15:00 އާ ހަމަޔަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާފައިވާކަމަށެވެ.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ މަންދޫބުންނަށްވުމަށް ހުއްދަ ދެވޭނީ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވުމުން:

- އުމުރުން 18 އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެއްސެއް ކަމުގައިވުން.

- ޖިނާޢީ ކުށެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދާ މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

- ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަ ބެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ހަވާލުވެގެން ހުރި މީހެއްކަމުގައި ނުވުން.

Advertisement

- ފަނޑިޔާރެއް ނުވަތަ މިނިވަން މުއައްސަސާއެއްގެ މެންބަރެއް / ވެރިއެއް ކަމުގައި ނުވުން.

- ދިވެހި ފުލުހެއް ނުވަތަ ސިފައިންގެ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

- ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކުރެވިފައި ހުރި މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން.

އީސީން ބުނީ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މަންދޫބުން އައްޔަން ކުރެވޭނީ، ކޮންމެ ކެންޑިޑޭޓަކަށް ވެސް އެމީހެއްގެ މަސްލަހަތު އޮތް ކޮންމެ މަރުކަޒަކަށް ނުވަތަ ފޮއްޓަކަށް އެއް މަންދޫބު ކަމަށެވެ.

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަނީ ތިން ކެންޑިޑޭޓުންނެވެ. އެއީ ވެރިކަންކުރާ މައި ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މުހައްމަދު ރާޝިދެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް އިން ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު މޫސާ ފަތުޙީ އާދަމެވެ. އަދި އެމްއެންޕީގެ ފަރާތުން ޢަބްދުލް ޙަންނާން އިދުރީސްއެވެ. 

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް