ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2021 | އަންގާރަ 01:10
އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އީގަލްސް އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީއަށް މޮޅެއް
އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
ޓީސީގެ ލަނޑު ޕެނަލްޓީއަކުން ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އީނާޒް

ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ކުލަބު އީގަލްސް ބަލިކޮށް ޓީސީ ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ.

ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން އީގަލްސް އަތުން ޓީސީ މޮޅުވީ 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މި މެޗުގެ ކުރިން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި އެންމެ ފަހުން ޓީސީ އާއި އީގަލްސް ބައްދަލުކޮށްފައިވަނީ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލުގައެވެ. އެ ފަހަރު ޓީސީ ބަލިކޮށް އީގަލްސްއިން ވަނީ އެ އަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އީގަލްސްއިން ކުރިއަށް ޖެހި ޓީސީގެ ހާފަށް ނުރައްކާކުރިއިރު، މި ހާފުގައި އީގަލްސްގެ ކުރިއަށް ކުޅުނު ޒުވާން ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ ޒައިން ޒަފަރާއި ހަސަން ރާއިފް އަޙްމަދު (ހަންނަ) އަދި އަބްދުﷲ ޒިޔާން (ޖަންކީ) އަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތުތަކެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ޒައިން ފޮނުވާލި ހަމަލާގެ ހުރަހަކަށްވީ ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރު އިމްއާން އާދަމެވެ.

މި މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެންވެސް އީގަލްސްއިން ޓީސީގެ ހާފަށް ބާރު ބޮޑުކޮށް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފޮނުވާލާފައިވާއިރު، ޓީސީގެ ގޯލްކީޕަރަށް ހެދުނު ގޯހެއްގެ ފައިދާ ނަގައި ހަންނައަށް ވަނީ ލަނޑު ޖަހަން ހުސް ފުރުސަތެއް ލިބިފައެވެ. އެކަމަކު ހަންނަ ފޮނުވާލި ހަމަލާ ޓީސީގެ ޑިފެންޑަރު މުޙައްމަދު އަޖުފާން ވަނީ ހުށިޔާރުކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި މެޗުގައި ޓީސީން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ މެޗު ނިމެން 10 މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށެވެ. ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ހަސަން އީނާޒެވެ. މިއީ އޭރިއާ ތެރެއިން ޓީސީގެ ހަމްދޫން އަބްދުލް ލަތީފަށް އީގަލްސްގެ ހަސަން ސަމީހު މޫސާ ކުރި ފައުލަކާ ގުޅިގެން ރެފުރީ ދިން ޕެނަލްޓީއެކެވެ.

މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު މި އަހަރު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ބާއްވާއިރު، މި ފަހަރުގެ މުބާރާތް ރާވާފައިވާ ގޮތުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަމުގެ އަށް ޓީމުގެ މެދުގައި ލީގު ބުރެއް ކުޅުމަށްފަހު، މުބާރާތުގެ ފައިނަލުުގައި ކުޅޭނީ ލީގު ބުރުގެ އެންމެ މޮޅު ދެ ޓީމެވެ. އަށް ޓީމު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެންމެ ފަހުން ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕުގައި ކުޅުނީ 2015 ވަނަ އަހަރެވެ. މި އަހަރު ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ބާއްވާއިރު، މި މުބާރާތް އެންމެ ފަހުން ބާއްވާފައިވަނީ 2017 ވަނަ އަހަރެވެ. އޭގެ ފަހުން ފާއިތުވި ތިން ސީޒަނުގައިވެސް އެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕް ބާއްވާފައެއް ނުވެއެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޕްރެޒިޑެޓްސް ކަޕުގައި ދެން މެޗެއް ކުޅޭނީ އަންނަ ހުކުރު ދުވަހެވެ. އެ ދުވަހު ހަވީރު ކުޅޭ މެޗުގައި ސުޕަ ޔުނައިޓެޑް ސްޕޯޓްސް (ސަސް) އާއި ޓީސީ ބައްދަލުކުރާއިރު، އެ ރޭ ކުޅޭ މެޗުގައި ބައްދަލުކުރާނީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަނާއި އީގަލްސްއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އިސްމާޢީލް ޝާހް
- ކޮމެންޓް