ކ. މާލެ
|
20 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 15:05
ޓައިފޫން ރާއީއާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ގެދޮރުން ނިކުންނަން ޖެހުން
ޓައިފޫން ރާއީއާ ގުޅިގެން އެތައް ބަޔަކު ގެދޮރުން ނިކުންނަން ޖެހުން
-
ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ދިވެހީން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް، ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހީންގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައިފި
 
މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުން

ފޮރިން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް، ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސްގައި ހާލުގައި ޖެހުނު ދިވެހީންގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމިޓީން ނިންމައިފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާބެހޭ ކޮމިޓީންވަނީ މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައެވެ. އަދި މިކަމުގެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީއާ ބައްދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވެސް މިހާރު އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ފިލިޕީންސްގައި ތިބި ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންގެ ހާލު ބަލައި، ވެދެވެން ހުރި އެހީތައް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ފިލިޕީންސްއަށް އެރި ބާރުގަދަ ތޫފާން، ޓައިފޫން ރާއީގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މޫސުން ގޯސްވެ، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކަށް އެކި ވަރުގެ ގެއްލުންތައް ދަނީ ލިބެމުންނެވެ. އެ ގައުމުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި ދަރިވަރުން ވެސް ދިރިއުޅެމުންދާއިރު، ތޫފާނާއެކު އެ ދަރިވަރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ. މި ތޫފާނުގެ ސަބަބުން ފިލިޕީންސްގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑި، ނެޓްވޯކުގެ ޚިދުމަތަށް ބުރޫއަރާފައި ވާއިރު، ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނަށް ކާބޯތަކެތި ލިބުމުގައި ވެސް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް މައުލޫމާތުލިބެއެވެ.

121 މޭލު ބާރުމިނުގައި ވައި ޖެހުނު ތޫފާނަށް ފަހު، ފިލިޕީންސްގައި ބިންގަނޑު ކަނޑައިގެން ދިއުމުގެ ހާދިސާތައް ދަނީ ހިނގަމުންނެވެ. މި ހާދިސާގައި މިހާތަނަށް 27 މީހަކު މަރުވެފައިވާކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ބޭރުގެ ނޫސްތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފައެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުތަކުގައި ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަންތައް ވެސް ކުރިއަށްދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެތައް ލައްކަ ބައެއްގެ ގެދޮރު ގެއްލި، ވަނީ ހާލުގައި ޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް