ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 16:52
ސައުތު އެފްރިކާގެ ކޭޕް ޓައުންގައި ވެކްސިން ކިއޫގައި ތިބި ބައެއް
ސައުތު އެފްރިކާގެ ކޭޕް ޓައުންގައި ވެކްސިން ކިއޫގައި ތިބި ބައެއް
ދި ގާޑިއަން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް 89 ގައުމަކުން ފެނިއްޖެ
 
ދިރާސާތައް ދަނީ ކުރަމުން
 
މިވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް އަދިވެސް އިތުރު ޑާޓާތައް ބޭނުންވޭ
 
ކޮންމެ ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވަމުންދޭ

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ދުނިޔޭގެ 89 ގައުމަކުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ފެނިފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ން ބުނެފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނީ, މިހާތަނަށް 89 ގައުމަކުން އޮމިކްރޯން ވޭރިއެންޓް ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި، ކޮންމެ ތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު ދެގުނައަށް އިތުރުވަމުންދާކަމަށެވެ.

ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނީ މިވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް އަދިވެސް އިތުރު ޑާޓާތައް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި މިވޭރިއަންޓްގެ މިޔުޓޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން، ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނީ، އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓުގެ ކޭސްތައް މިލިއަނުން ފެނިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަމަށާއި، ގައުމުތަކުގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގައި ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އަދި މިވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ޓެސްޓްކުރުން އިތުރުވެފައިވުމާއި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް