ކ. މާލެ
|
18 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޮނިހިރު 15:34
ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސް
ސިންގަޕޫރު އެއަރލައިންސް
ބިޒްނަސް އިންސައިޑަރ
ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް
ކަރަންޓީނު އުވާލުމުން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސުން ރާއްޖެއަށް ހަފުތާއަކު 10 ދަތުރު
 
ވީޓީއެލްގެ ދަށުން ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ މިމަހު 16 ވަނަ ދުވަހު

ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސުން ހަފުތާއެއްގެ މައްޗަށް ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މީގެ ކުރިން ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސުން އަންނަނީ ހަފުތާއަކު ހަތް ދަތުރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ ދަތުރުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ހަފުތާއަކު 10 ދަތުރު ކުރުމަށް ވަނި ނިންމާފައެވެ. ސިންގަޕޫރު އެއާލައިންސުން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތަކުގެ އަދަދު އިތުރުކޮށްފައި ވަނީ ސިންގަޕޫރާއި ރާއްޖެއާ ދެމެދު ދަތުރުކުރާ މީހުން ކަރަންޓީނުވާން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ.

މިގޮތަށް ދަތުރުތައް އިތުރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިއަންނަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ ދެވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ދިވެހިންނަށް ލުއިތަކެއް ދޭން ނިންމީ ރާއްޖޭގައި ކޯވިޑްގެ ހާލަތަށް ރިޔާއަތްކުރުމަށްފަހުކަމަށް އެގައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ބުނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލާފައިވާކަންވެސް ސިންގަޕޫރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރެއެވެ.

"ވެކްސިނޭޓެޑް ޓްރެވެލް ލޭން" ވީޓީއެލްގެ ދަށުން ކަރަންޓީނުވުމަކާ ނުލާ ރާއްޖެއާ ސިންގަޕޫރާ ދެމެދު ދަތުރުތައް މިހާރު ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތަށް ދަތުރުތައް ފަށާފައިވަނީ މިމަހު 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ވީޓީއެލްގެ ދަށުން ކަރަންޓީނުވުމަކާ ނުލާ 48 ގަޑިއިރުގެ ނެގެޓިވް ނަތީޖާއެކު ސިންގަޕޫރާ ރާއްޖެއާ ދެމެދު މިހާރު ދަތުރުކުރެވޭނެއެވެ.

ސިންގަޕޫރުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާއިރު، ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ބޭސްފަރުވާއާ، ޗުއްޓީ އަދި ވިޔަފާރި ދަތުރުތަކުގައި ސިންގަޕޫރަށް ދަތުރުކުރެއެވެެ. މީގެ އިތުރުން އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ރައްޔިތުން ސިންގަޕޫރުގައި ދިރިއުޅޭކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އިމާދު ލަތީފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް