ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 13:31
ރެއާލާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރެއާލާއި އެތުލެޓިކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ސްޕެނިޝް ލީގު
ރެއާލުން ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، ބާސާ އެއްވަރު
ރެއާލް މޮޅުވީ އެތުލެޓިކޯ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
އޮސަސޫނާ އާއި ބާސާ އެއްވަރުވީ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުން

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ބަލިކޮށް ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން ލީޑު ދެމެހެއްޓިއިރު، އޮސަސޫނާއިން ފަހު ވަގުތު ބާސެލޯނާއާ އެއްވަރުކޮށްފިއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ރެއާލް މޮޅުވީ ވާދަވެރި އެތުލެޓިކޯ އަތުން 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗުގައި ރެއާލުން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކިއިރު، މެޗުގެ 16 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. ވިނީޝިއަސް ޖޫނިއާ ނެގި ހުރަހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ކަރީމް ބެންޒެމާއެވެ. މިއީ މި ސީޒަނުގެ ލީގުގައި ބެންޒެމާ ކާމިޔާބުކުރި 13 ވަނަ ލަނޑެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގައި މިހާތަނަށް 18 ލަނޑު ހަމަކޮށްފައެވެ.

ބެންޒެމާގެ ލަނޑުން މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ރެއާލުން ލީޑު ނެގިއިރު، ފުރަތަމަ ހާފުގައި އެތުލެޓިކޯގެ އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަނަށް ވަނީ ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރަން ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބި ބޭކާރުވެފައެވެ. އެއާއެކު މެޗުގެ ދެވަނަ ހާފު ފަށޑައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ރެއާލުން ވަނީ ލީޑު ފުޅާކޮށްފައެވެ. ވިނީޝިއުސް ދިން ޕާހަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާކޯ އަސެންސިއޯއެވެ.

މި މޮޅާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި ރެއާލް އޮތީ އަށް ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކާއެކުއެވެ. އެގޮތުން އެ ޓީމަށް ކުޅުނު 17 މެޗުން 42 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ތާވަލުގެ ދެވަނައިގައި އޮތް ސެވިއްޔާއަށް 16 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 34 ޕޮއިންޓެވެ.

އޮސަސޫނާ އާއި ބާސާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން - ގެޓީ އިމޭޖަސް

މީގެ އިތުރުން ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން ބާސާ އެއްވަރުވީ ރަށުން ބޭރުގައި ކުޅެ އޮސަސޫނާއާ 2-2 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

މި މެޗު ފަށައިގެން 12 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕަބްލޯ ގަވީރާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ނިކޮލަސް ގޮންޒާލޭޒް ވަނީ ބާސާއަށް ލީޑު ނަގައިދީފައެވެ. އެކަމަކު އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން އޮސަސޫނާއިން ނަތީޖާ އެއްވަރުކުރިއިރު، ޖޮން މޮންކައްޔޯލާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައަކުން މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ޑޭވިޑް ގާސިއާއެވެ.

މި މެޗުގައި ބާސާއިން އަލުން ލީޑު ނަގާފައިވަނީ ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އަބްދުއްސަމަދު އެޒަލްޒޯލީ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑުންނެވެ. މިއީ އުމުރުން 19 އަހަރުގެ އަބްދުއްސަމަދު ބާސާއަށް ކާމިޔާބުކޮށްދިން ފުރަތަމަ ލަނޑެވެ. އެކަމަކު މެޗު ނިމެން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އެޒެކީލް އަވީލާ ވަނީ އޮސަސޫނާއަށް އަލުން ނަތީޖާ އެއްވަރުކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުން ފަހު ވަގުތު ބާސާ އެއްވަރުވިއިރު، މިއީ މި ފަހަރު ލީގުގައި ބާސާ އެއްވަރުވި ހަވަނަ މެޗެވެ. އެއާއެކު އެ ޓީމު އޮތީ ތާވަލުގެ އަށްވަނައިގައި ބާސާ އޮތީ 16 މެޗުން 24 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއާއެކު ތާވަލުގެ އެއްވަނައިގައި އޮތް ރެއާލާ ބާސާއާ ދެމެދު 18 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 14 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް