ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2021 | ހުކުރު 10:09
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ހެޑް އޮފީސް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) ހެޑް އޮފީސް
ރާއްޖެއެމްވީ
މިނިމަމްވޭޖް
މިނިމަމްވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އަހަރަކަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ: އެސްޓީއޯ
 
އެސްޓީއޯ އަކީ މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުނި

މިނިމަމްވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު އަހަރަކަށް 14 މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

އެސްޓީއޯ އިން ބުނީ ޑިސެމްބަރު މަހުން ފެށިގެން މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭނީ މިނިމަމް ވޭޖްގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލުކުރަން ޖެހޭނީ އަންނަ ޖެނުއަރީން ފެށިގެންނެވެ. އެހެންވެ އެސްޓީއޯ އަކީ މިނިމަމް ވޭޖަށް އަމަލު ކުރަން ފެށި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ކުންފުންޏެވެ.

ސަރުކާރުން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް، މަހަކު 4500 ރުފިޔާ، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަހަކު 7000 ރުފިޔާ އަދި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް މަހަކު 8000 ރުފިޔާގެ އުޖޫރައެއް މުވައްޒަފުންނަށް ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދުވާލަކު މަދުވެގެން 6 ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މަހަކު 7000 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ 100 މުވައްޒަފުންނަށް ވުރެ އިތުރަށް ގެންގުޅޭ، 20 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކުންފުނިތަކަށެވެ. އެހެންކަމުން އެސްޓީއޯ ހިމެނޭނީ މީގެ ތެރެއިން ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ ކެޓަގަރީގައެވެ.

އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ އިއުލާން ކުރައްވަމުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒު އިސްމާއީލް ވިދާޅުވީ، ސިވިލް ސަރވިސްގައި މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ ވަގުތުތަކަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހޭޭ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި މި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާނެ ކަމަށެވެ. ވޭޖް ކަނޑައެޅުމުގައި ކޮވިޑްގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރެވިފައިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް