ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2021 | ބުދަ 23:44
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް އަންނަނީ ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް 57 ގައުމަކުން ފެނިއްޖެ، ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުން އިތުރުވަނީ: ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ
 
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނީ މިވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް އަދިވެސް އިތުރު ޑާޓާތައް ބޭނުންވާކަމަށް
 
އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓްއަކީ "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓް ދުނިޔޭގެ 57 ގައުމަކުން މިހާތަނަށް އައިއިރު ފެނިފައިވާކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ން ބުނެފިއެވެ.

މީގެއިތުރުން ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރާ މީހުންގެ އަދަދުވެސް އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޖަމިއްޔާއިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން އިތުރަށް ބުނީ މިވޭރިއަންޓްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަތުމަށް އަދިވެސް އިތުރު ޑާޓާތައް ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި މިވޭރިއަންޓްގެ މިޔުޓޭޝަންތަކުގެ ސަބަބުން ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރުކުޑަކުރޭތޯ ބެލުމަށް އިތުރު ދިރާސާ ބޭނުންވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކަށް މިވޭރިއަންޓް ޖެހެމުންދާތީ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެޑްމިޓްކުރަންޖެހޭ މީހުން އިތުރުވާނެކަމަށާއި މިއާއެކު މިވޭރިއަންޓް ޖެހިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުން ދިޔުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

އޮމިކްރޯން ވޭރިއަންޓަކީ "ވޭރިއަންޓް އޮފް ކޮންސަރން"ގެ ގޮތުގައި ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

މި ވޭރިއަންޓްގެ ސަބަބުން ދެކުނު އެފްރިކާއިން ފެންނަމުންދާ ކޮވިޑްގެ ކޭސްތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އޭގެ ސަބަބަކީ ޓެސްޓްކުރުން އިތުރުވެފައިވުމާއި ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު މަދުވުންކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
33%
0%
0%
17%
ކޮމެންޓް