ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2021 | ހޯމަ 00:56
އޭޝިއަން ޔޫތު ޕެރަ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒް
އޭޝިއަން ޔޫތު ޕެރަ ގޭމްސްގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒް
އަޙްމަދު ރިޔާޒު / ޓްވިޓާ
އޭޝިއަން ޔޫތު ޕެރަ ގޭމްސް
ޕެރަ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އީޝަލްއަށް ތާރީޚީ މޮޅެއް
އީޝަލްއަކީ ޕެރަ ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަނުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދި ކުޅުންތެރިޔާ
އީޝަލް މޮޅުވީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝޯބީ މޮޒުމްބަރާ ވާދަކޮށް ސީދާ ދެ ސެޓުން

އޭޝިއަން ޔޫތު ޕެރަ ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓަކުން ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދި ދިވެހި ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު ހައްވާ އީޝަލް ރިޔާޒް ހޯދައިފިއެވެ.

ބަހްރޭނުގައި ކުރިއަށްދާ ޕެރަ ގޭމްސްގައި ރާއްޖެއިން ވާދަކުރަނީ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުގައި އެކަންޏެވެ. އެ ފުރުސަތު އީޝަލަށް ދިންއިރު، އޭނާ މި މޮޅު ހޯދީ ޕެރަ ބެޑްމިންޓަންގެ އަންހެން ސިންގަލްސް އިވެންޓުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން ބަންގްލަދޭޝްގެ ޝޯބީ މޮޒުމްބަރާ ވާދަކޮށް ސީދާ ދެ ސެޓުން ބަލިކޮށްގެންނެވެ.

މި މެޗުގެ ސެޓުތައް އީޝަލް ގެންދިޔައީ 21-18 އަދި 21-13 އިންނެވެ. މި މޮޅާއެކު އީޝަލް ވަނީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕެރަ އިވެންޓެއްގައި ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ ޝަރަފު ހޯދާފައެވެ.

މި ކާމިޔާބީ ފާހަގަކުރައްވާ ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ބަންގްލަދޭޝްގެ ކުޅުންތެރިޔާ އަތުން އީޝަލް ހޯދި ތާރީޚީ މޮޅަކީ ފަޚުރުވެރި ކާމިޔާބީއެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޕެރަ ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އީޝަލް ވާދަކުރަމުން އަންނައިރު، މޯލްޑިވްސް ޕެރަލިމްޕިކް ކޮމިޓީ އާއި ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއޭއެމް) ގުޅިގެން މި ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދެވުނީތީ އުފާކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން އަންނަ އީޝަލްއަކީ ދެ އަހަރު ވަންދެން މީގެ ކުރިން ހޭންޑްބޯޅަވެސް ކުޅުނު ކުޅުންތެރިއެކެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން 2019 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް އަމާޒުކޮށް ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަނުން ބޭއްވި ޝަޓާ ޓައިމް ޕްރޮގްރާމުގައިވެސް އީޝަލް ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އޭޝިއަން ޔޫތު ޕެރަ ގޭމްސްގެ ބެޑްމިންޓަން އިވެންޓުން އީޝަލް ތާރީޚީ މޮޅެއް ހޯދިއިރު، އޭނާ އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޕެރަ ގޭމްސްއެއްގައި ބެޑްމިންޓަނުން ރާއްޖެ ތަމްސީލުކުރާ ފުރަތަމަ ކުޅުންތެރިޔާއެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އޭޝިއަން ޔޫތު ޕެރަ ގޭމްސް ކުރިއަށްދާއިރު، މި މުބާރާތުގައި އޭޝިއާގެ 800 އަށްވުރެ ގިނަ އެތުލީޓުން ވާދަކުރެއެވެ. މި ހުރިހާ އެތްލީޓުންނަކީވެސް 23 އަހަރުން ދަށުގެ އެތުލީޓުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް